HP LaserJet P4510 Printer series - Veidlapu un iepriekš apdrukāta vai perforēta papīra ievietošana

background image

Veidlapu un iepriekš apdrukāta vai perforēta papīra ievietošana

Ja ir uzstādīts dupleksers vai skavotājs/šķirotājs, iekārta maina veidu, kādā tiek izkārtoti attēli katrā
lappusē. Ja izmantojat papīru, kuram nepieciešama īpaša orientācija, ievietojiet to atbilstoši informācijai
zemāk redzamajā tabulā.

Padeve

Vienpusēja drukāšana
bez skavotāja/šķirotāja

Divpusēja drukāšana
bez skavotāja/šķirotāja

Vienpusēja drukāšana
ar skavotāju/šķirotāju

Divpusēja drukāšana ar
skavotāju/šķirotāju

1. padeve

Apdrukājamā puse uz
augšu

Ievieto iekārtā ar augšējo
malu pa priekšu

Apdrukājamā puse uz leju

Ievieto iekārtā ar apakšējo
malu pa priekšu

Apdrukājamā puse uz
augšu

Ievieto iekārtā ar apakšējo
malu pa priekšu

Apdrukājamā puse uz leju

Ievieto iekārtā ar augšējo
malu pa priekšu

Visas pārējās padeves

Apdrukājamā puse uz leju

Augšējā mala padeves
priekšpusē

Apdrukājamā puse uz
augšu

Apakšējā mala padeves
priekšpusē

Apdrukājamā puse uz leju

Apakšējā mala padeves
priekšpusē

Apdrukājamā puse uz
augšu

Augšējā mala padeves
priekšpusē