HP LaserJet P4510 Printer series - Padevju konfigurēšana

background image

Padevju konfigurēšana

Iekārta automātiski pieprasa konfigurēt padevi papīra veidam un izmēriem šādos gadījumos:

ievietojot papīru padevē;

norādot konkrētu padevi vai papīra veidu drukas darbam, izmanto printera draiveri vai
lietojumprogrammatūru, taču padeve netiek konfigurēta atbilstoši drukas darba iestatījumiem.

PIEZĪME

Šī uzvedne neparādās, ja drukājat no 1. padeves, un 1. padeve ir konfigurēta parametriem

ANY SIZE (JEBKURŠ IZMĒRS) un ANY TYPE (JEBKURŠ VEIDS).

PIEZĪME

Ja līdz šim izmantojāt citus HP LaserJet iekārtas modeļus, tad, iespējams, esat pieradis

konfigurēt 1. padevi režīmam First (Pirmais) vai režīmam Cassette (Kasete). Šajā iekārtā 1. padeves
izmēra iestatīšana ANY SIZE (JEBKURŠ IZMĒRS) ir tāda pati kā režīms First (Pirmais). 1. padeves
izmēra iestatīšana iestatījumā, kas nav ANY SIZE (JEBKURŠ IZMĒRS), ir tāda pati kā režīms
Cassette (Kasete).