HP LaserJet P4510 Printer series - Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru

background image

Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru

1.

Ievietojiet papīru padevē. Ja izmantojat padevi, kas nav 1. padeve, aizveriet padevi.

2.

Parādās padeves konfigurācijas ziņojums.

3.

Nospiediet

OK

(Labi), lai apstiprinātu konstatēto izmēru.

vai

Nospiediet atpakaļvērsto bultiņu , lai izvēlētos citu konfigurāciju, un turpiniet veikt norādītās
darbības.

4.

Lai mainītu padeves konfigurāciju, nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu pareizo izmēru
un nospiediet

OK

(Labi).

PIEZĪME

Iekārta automātiski nosaka vairumu papīra izmēru padevēs, kas nav 1. padeve.

5.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu pareizo veidu, un nospiediet

OK

(Labi).