HP LaserJet P4510 Printer series - Padeves konfigurēšana, izmantojot izvēlni Paper Handling (Papīra apstrāde)

background image

Padeves konfigurēšana, izmantojot izvēlni Paper Handling (Papīra

apstrāde)

Padeves var konfigurēt papīra veidam un izmēram bez iekārtas uzvednes parādīšanas.

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu PAPER HANDLING (PAPĪRA
APSTRĀDE)
, un pēc tam nospiediet

OK

(Labi).

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu izmēra vai veida iestatījumu vēlamajai
padevei, un pēc tam nospiediet

OK

(Labi).

4.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu izmēru vai veidu. Lai norādītu pielāgoto
izmēru, vispirms nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu pareizo mērvienību. Pēc tam
iestatiet dimensijas X un Y, izmantojot ciparu tastatūru vai nospiežot uz augšup vērstās bultiņas

vai uz lejup vērstās bultiņas .

5.

Nospiediet

OK

(Labi), lai saglabātu šos iestatījumus.

6.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .