HP LaserJet P4510 Printer series - Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem

background image

Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem

1.

Lietojumprogrammā norādiet izejas padevi, papīra izmēru un papīra veidu.

2.

Nosūtiet darbu uz iekārtu.

Ja nepieciešama padeves konfigurācija, vadības paneļa displejā parādās uzvedne.

3.

Ja parādītais izmērs nav pareizs, nospiediet uz atpakaļvērstā bultiņas . Nospiediet uz lejup
vērstās bultiņas , lai izgaismotu pareizo izmēru, vai izgaismojiet CUSTOM (PIELĀGOTS).

Lai norādītu pielāgoto izmēru, vispirms nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu
pareizo mērvienību. Pēc tam iestatiet dimensijas X un Y, izmantojot ciparu tastatūru vai nospiežot
uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas .

4.

Ja parādītais papīra veids nav pareizs, nospiediet uz atpakaļvērstā bultiņas un pēc tam
nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu papīra veidu.

LVWW

Padevju konfigurēšana

87