HP LaserJet P4510 Printer series - Drukāšana uz pastkastīti ar 5 uztvērējiem

background image

Drukāšana uz pastkastīti ar 5 uztvērējiem

Pastkastītei ar 5 uztvērējiem (nopērkama atsevišķi) ir pieci izdruku uztvērēji, kurus no vadības paneļa
var konfigurēt drukas darbu šķirošanai dažādos veidos.

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA), un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu MBM-5 CONFIGURATION (MBM-5
KONFIGURĒŠANA), un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet

OK

, lai atlasītu OPERATION MODE (DARBĪBAS REŽĪMS).

5.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu veidu, kādā pastkastīte ar 5 uztvērējiem šķiros
darbus:

LVWW

Papīra izdrukas opciju izmantošana

91

background image

MAILBOX
(PASTKASTĪT
E)

Katrs uztvērējs ir piešķirts kādam lietotājam vai lietotāju grupai. Šis ir noklusējuma iestatījums.

STACKER
(ŠĶIROTĀJS)

Darba kopiju šķirošanai iekārta izmanto visus uztvērējus. Darbi vispirms tiek nosūtīti uz apakšējo
uztvērēju, pēc tam uz nākamo augstāko uztvērēju un tā joprojām. Kad visi uztvērēji ir pilni, iekārta aptur
darbu.

JOB
SEPARATOR
(DARBU
ATDALĪTĀJS)

Katrs drukas darbs tiek nosūtīts uz citu uztvērēju. Darbi tiek nosūtīti uz tukšu uztvērēju, sākot ar augšējo
un turpinot līdz apakšējam uztvērējam.

COLLATOR
(SALICĒJS)

Iekārta saliek katra drukas darba kopijas atsevišķos uztvērējos.

6.

Nospiediet

OK

, lai atlasītu atbilstošo opciju.

92

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

7