HP LaserJet P4510 Printer series - Papīra un drukas materiālu lietošana

background image

Papīra un drukas materiālu lietošana

Šis produkts atbalsta dažādus papīra un citu drukas materiālu veidus atbilstoši šajā lietotāja
rokasgrāmatā sniegtajām vadlīnijām. Papīrs vai apdrukājamie materiāli, kas neatbilst šīm vadlīnijām,
var izraisīt šādas problēmas:

zema drukas kvalitāte;

biežāka materiālu iestrēgšana;

priekšlaicīgs produkta nolietojums, kura novēršanai nepieciešams remonts.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, lietojiet tikai HP zīmola papīru un apdrukājamos materiālus, kas
paredzēti lāzerprinteriem vai dažāda veida printeriem. Nelietojiet papīru vai drukas materiālus, kas
izgatavoti strūklprinteriem. Kompānija Hewlett-Packard nevar ieteikt citu zīmolu apdrukājamos
materiālus, jo HP nevar kontrolēt to kvalitāti.

Ir iespējams, ka papīrs atbilst visām vadlīnijām, kas izklāstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā, tomēr
rezultāti nav apmierinoši. Tās var būt nepareizas apiešanās, neatbilstošas temperatūras un/vai mitruma
līmeņa vai kāda cita faktora sekas, ko Hewlett-Packard nespēj kontrolēt.

UZMANĪBU!

Hewlett-Packard prasībām neatbilstoša papīra vai apdrukājamo materiālu lietošana var

radīt printera darbības traucējumus, kuru novēršanai nepieciešams remonts. Šāda remonta izdevumus
Hewlett-Packard garantija vai tehniskās apkopes līgumi nesedz.

72

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW