HP LaserJet P4510 Printer series - Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem

background image

Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem

Šis produkts atbalsta drukāšanu uz īpašiem apdrukājamiem materiāliem. Lai iegūtu apmierinošus
rezultātus, izpildiet šīs vadlīnijas. Lai, lietojot īpašu papīru vai drukas materiālus, iegūtu vislabākos
drukas rezultātus, noteikti iestatiet to veidu un formātu printera draiverī.

UZMANĪBU!

Lai piesaistītu sausās tonera daļiņas papīram ļoti precīzos punktos, LaserJet printeros

tiek izmantoti termoelementi. HP lāzerprinteru papīrs ir izstrādāts tā, lai izturētu šādu ārkārtēju karstumu.
Lietojot šai tehnoloģijai nepiemēroto strūklprinteru papīru, var sabojāt printeri.

Materiālu veids

Nedrīkst

Nedrīkst

Aploksnes

Novietojiet aploksnes plakaniski.

Lietojiet aploksnes, kuru šuve
stiepjas gar visu malu līdz
aploksnes stūrim.

Lietojiet noplēšamas līmējamas
sloksnes, kas apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet aploksnes, ja tās ir
saburzītas, tām ir robi, tās ir
salipušas vai citādi bojātas.

Nelietojiet aploksnes, kurām ir
skavas, spiedpogas, lodziņi vai
krītpapīra apdare.

Nelietojiet pašlīmējošas līmes vai
citus sintētiskus materiālus.

Uzlīmes

Lietojiet tikai tādas uzlīmju loksnes,
kur pamatne nav redzama starp
uzlīmēm.

Lietojiet uzlīmes, kuras pilnībā
pieguļ loksnei.

Lietojiet pilnas uzlīmju loksnes.

Nelietojiet uzlīmes, kurām ir krokas
vai gaisa burbulīši vai kuras ir
bojātas.

Neapdrukājiet loksnes, kurām ir
tikai daļa uzlīmju.

Caurspīdīgās filmas

Lietojiet tikai tādas caurspīdīgās
filmas, kas ir apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Pēc izņemšanas no produkta
novietojiet caurspīdīgās filmas uz
plakanas virsmas.

Nelietojiet caurspīdīgus drukas
materiālus, kas nav apstiprināti
izmantošanai lāzerprinteros.

Vēstuļpapīrs un veidlapas

Lietojiet tikai tādu vēstuļpapīru vai
veidlapas, kas ir apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet veidlapas ar reljefu
izcēlumu vai metālisku apdruku.

Biezs papīrs

Lietojiet tikai tādu biezu papīru, kas
ir apstiprinās izmantošanai
lāzerprinteros un atbilst šī produkta
svara prasībām.

Neizmantojiet papīru, kas ir
smagāks par šim produktam
ieteiktajiem drukas materiālu
tehniskajiem parametriem, ja vien
tas nav HP papīrs, kas apstiprināts
izmantošanai šajā produktā.

Glancēts papīrs un krītpapīrs

Lietojiet tikai tādu glancētu papīru
vai krītpapīru, kas ir apstiprināts
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet glancētu papīru vai
krītpapīru, kas ir paredzēts
izmantošanai strūklprinteru
produktos.

LVWW

Vadlīnijas par īpašu papīru un drukas materiāliem

79