HP LaserJet P4510 Printer series - Attēlu defektu piemēri

background image

Attēlu defektu piemēri

Šajos piemēros parādītas izplatītākās drukas kvalitātes problēmas. Ja pēc ieteikto risinājumu
izmēģināšanas problēmas joprojām pastāv, sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu.

186 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Tabula 10-2

Attēlu defektu piemēri

Problēma

Attēla piemērs

Risinājums

Gaiša druka (daļēji
saņemta lapa)

1.

Pārliecinieties, vai drukas kasetne ir pilnīgi ievietota.

2.

Iespējams, tonera līmenis drukas kasetnē ir zems. Nomainiet drukas kasetni.

3.

Iespējams, papīrs neatbilst HP specifikācijām (piemēram, papīrs ir pārāk mitrs
vai pārāk nelīdzens). Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

.

Gaiša druka (visa lapa)

1.

Pārliecinieties, vai drukas kasetne ir pilnīgi ievietota.

2.

Pārliecinieties, vai vadības panelī un printera draiverī izslēgts iestatījums
ECONOMODE (EKONOMISKAIS REŽĪMS).

3.

Iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA). Atveriet apakšizvēlni PRINT QUALITY (DRUKAS
KVALITĀTE) un palieliniet iestatījumu TONER DENSITY (TONERA
BLĪVUMS). Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) 21. lpp.

.

4.

Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu.

5.

Drukas kasetne, iespējams, ir gandrīz tukša. Nomainiet drukas kasetni.

Plankumi

Plankumi var parādīties uz papīra pēc iestrēguša papīra izvilkšanas.

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Iztīriet ierīces iekšpusi un palaidiet tīrīšanas lapu, lai iztīrītu kausētāju. (Skatiet

Papīra ceļa tīrīšana 138. lpp.

.)

3.

Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu.

4.

Pārbaudiet, vai drukas kasetnei nav sūces. Ja drukas kasetnei ir sūce,
nomainiet to.

Atbirumi

1.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

.)

2.

Ja papīrs ir nelīdzens un toneris viegli noberzējas, vadības panelī atveriet
izvēlni CONFIGURE DEVICE (IERĪCES KONFIGURĒŠANA). Atveriet
apakšizvēlni PRINT QUALITY (DRUKAS KVALITĀTE), atlasiet FUSER
MODES
(KAUSĒTĀJA REŽĪMI) un pēc tam atlasiet izmantotā papīra veidu.
Mainiet šo iestatījumu uz HIGH1 (AUGSTS1) vai HIGH2 (AUGSTS2), kas
palīdz stingrāk piekausēt toneri papīram. (Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality

(Drukas kvalitāte) 21. lpp.

.)

3.

Pamēģiniet izmantot gludāku papīru.

Līnijas

A

A
A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Iztīriet ierīces iekšpusi un palaidiet tīrīšanas lapu, lai iztīrītu kausētāju. (Skatiet

Iekārtas tīrīšana 138. lpp.

.)

3.

Nomainiet drukas kasetni.

LVWW

Drukas kvalitātes problēmu risināšana 187

background image

Problēma

Attēla piemērs

Risinājums

Pelēks fons

1.

Neizmantojiet papīru, kas jau reiz ir izgājis cauri iekārtai.

2.

Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu.

3.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

4.

Apgrieziet papīru padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru par 180°.

5.

Iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA). Atveriet apakšizvēlni PRINT QUALITY (DRUKAS
KVALITĀTE) un palieliniet iestatījumu TONER DENSITY (TONERA
BLĪVUMS). Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) 21. lpp.

.

6.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

7.

Nomainiet drukas kasetni.

Toneris smērējas

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu.

3.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

4.

Iztīriet ierīces iekšpusi un palaidiet tīrīšanas lapu, lai iztīrītu kausētāju. (Skatiet

Iekārtas tīrīšana 138. lpp.

)

5.

Nomainiet drukas kasetni.

Birstošs toneris

Birstošs toneris šajā kontekstā nozīmē, ka toneri var noberzēt no papīra.

1.

Ja papīrs ir smags vai nelīdzens, iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni
CONFIGURE DEVICE (IERĪCES KONFIGURĒŠANA). Apakšizvēlnē PRINT
QUALITY
(DRUKAS KVALITĀTE) atlasiet FUSER MODES (KAUSĒTĀJA
REŽĪMI) un pēc tam atlasiet izmantotā papīra veidu. Mainiet šo iestatījumu uz
HIGH1 (AUGSTS1) vai HIGH2 (AUGSTS2), kas palīdz stingrāk piekausēt
toneri papīram. (Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas

kvalitāte) 21. lpp.

.) Jāiestata arī papīra veids izmantotajai padevei. (Skatiet

Papīra atlase pēc avota, veida vai izmēra 88. lpp.

.)

2.

Ja vienā papīra pusē vērojama nelīdzenāka faktūra, mēģiniet drukāt uz
gludākās puses.

3.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

4.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

)

Defektu atkārtošanās

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Iztīriet ierīces iekšpusi un palaidiet tīrīšanas lapu, lai iztīrītu kausētāju. (Skatiet

Iekārtas tīrīšana 138. lpp.

)

3.

Iespējams, jānomaina drukas kasetne.

Tabula 10-2

Attēlu defektu piemēri (turpinājums)

188 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Problēma

Attēla piemērs

Risinājums

Attēla atkārtošana

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.
Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal
aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj
hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this
is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,
and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk
sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha
as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj
shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r
Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj
cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa h j a kah w asj kskjnk as
sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k
w vka ah call lthe cjakha aa d a sd fijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

Šis defekts var rasties, izmantojot veidlapas vai lielu šaura papīra daudzumu.

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

)

3.

Iespējams, jānomaina drukas kasetne.

Nepareizas formas
rakstzīmes

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pārliecinieties, ka ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

Šķība izdruka

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav saplēstu papīra gabalu.

3.

Pārliecinieties, vai papīrs ievietots pareizi un visi regulējumi izdarīti. (Skatiet

Ievietošana padevēs 80. lpp.

) Pārliecinieties, vai papīra vadotnes padevē nav

pārāk ciešas vai pārāk vaļīgas.

4.

Apgrieziet papīru padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru par 180°.

5.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

)

6.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

Sarullēšanās vai
viļņainība

1.

Apgrieziet papīru padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru par 180°.

2.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

)

3.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

4.

Mēģiniet drukāt uz citu izdrukas uztvērēju.

5.

Ja papīrs ir viegls un gluds, iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni
CONFIGURE DEVICE (IERĪCES KONFIGURĒŠANA). Apakšizvēlnē PRINT
QUALITY
(DRUKAS KVALITĀTE) atlasiet FUSER MODES (KAUSĒTĀJA
REŽĪMI) un pēc tam atlasiet izmantotā papīra veidu. Mainiet šo iestatījumu uz
LOW (ZEMS), kas palīdz samazināt karstumu kausēšanas procesā. (Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) 21. lpp.

) Jāiestata arī papīra

veids izmantotajai padevei. (Skatiet

Papīra atlase pēc avota, veida vai

izmēra 88. lpp.

)

Krunkojumi vai burzījumi

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

)

3.

Apgrieziet papīru padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru par 180°.

4.

Pārliecinieties, vai papīrs ievietots pareizi un visi regulējumi izdarīti. (Skatiet

Ievietošana padevēs 80. lpp.

)

Tabula 10-2

Attēlu defektu piemēri (turpinājums)

LVWW

Drukas kvalitātes problēmu risināšana 189

background image

Problēma

Attēla piemērs

Risinājums

5.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

)

6.

Ja aploksnes burzās, mēģiniet glabāt aploksnes guļus stāvoklī.

7.

Ja papīrs ir viegls un gluds, iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni
CONFIGURE DEVICE (IERĪCES KONFIGURĒŠANA). Apakšizvēlnē PRINT
QUALITY
(DRUKAS KVALITĀTE) atlasiet FUSER MODES (KAUSĒTĀJA
REŽĪMI) un pēc tam atlasiet izmantotā papīra veidu. Mainiet šo iestatījumu uz
LOW (ZEMS), kas palīdz samazināt karstumu kausēšanas procesā. (Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) 21. lpp.

.) Jāiestata arī papīra

veids izmantotajai padevei. (Skatiet

Papīra atlase pēc avota, veida vai

izmēra 88. lpp.

.)

Vertikālas, baltas līnijas

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

.)

3.

Nomainiet drukas kasetni.

Riepu nospiedumi

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

Šis defekts parasti rodas, ja drukas kasetne kalpojusi pārāk ilgi. Piemēram, ja drukā
ļoti daudz lapu ar ļoti mazu tonera uzklājumu.

1.

Nomainiet drukas kasetni.

2.

Samaziniet lapu skaitu, ko drukājat ar ļoti mazu tonera uzklājumu.

Balti plankumi uz melna
fona

1.

Izdrukājiet vēl dažas lapas, lai redzētu, vai problēma atrisinās pati no sevis.

2.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

.)

3.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

.)

4.

Nomainiet drukas kasetni.

Sadrumstalotas līnijas

1.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

.)

2.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

.)

3.

Apgrieziet papīru padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru par 180°.

4.

Iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA). Atveriet apakšizvēlni PRINT QUALITY (DRUKAS
KVALITĀTE) un mainiet iestatījumu TONER DENSITY (TONERA BLĪVUMS).
(Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) 21. lpp.

.)

5.

Iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA). Apakšizvēlnē PRINT QUALITY (DRUKAS KVALITĀTE)
atveriet OPTIMIZE (OPTIMIZĒT) un iestatiet LINE DETAIL=ON (LĪNIJAS
DETAĻA=IESLĒGTS)

Tabula 10-2

Attēlu defektu piemēri (turpinājums)

190 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Problēma

Attēla piemērs

Risinājums

Izplūdusi druka

1.

Pārliecinieties, vai izmantotā papīra veids un kvalitāte atbilst
HP specifikācijām. (Skatiet

Papīrs un apdrukājamie materiāli 71. lpp.

.)

2.

Pārliecinieties, vai ievērotas vides specifikācijas šai iekārtai. (Skatiet

Darba

vide 221. lpp.

.)

3.

Apgrieziet papīru padevē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru par 180°.

4.

Neizmantojiet papīru, kas jau reiz ir izgājis cauri iekārtai.

5.

Samaziniet tonera blīvumu. Iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni
CONFIGURE DEVICE (IERĪCES KONFIGURĒŠANA). Atveriet apakšizvēlni
PRINT QUALITY (DRUKAS KVALITĀTE) un mainiet iestatījumu TONER
DENSITY
(TONERA BLĪVUMS). (Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas

kvalitāte) 21. lpp.

.)

6.

Iekārtas vadības panelī atveriet izvēlni CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA). Apakšizvēlnē PRINT QUALITY (DRUKAS KVALITĀTE)
atveriet OPTIMIZE (OPTIMIZĒT) un iestatiet HIGH TRANSFER=ON
(AUGSTĀKĀS PAKĀPES PĀRSŪTĪŠANA=IESLĒGTS) (Skatiet

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte) 21. lpp.

.)

Attēla nejauša
atkārtošana

Ja lapas augšpusē redzamais attēls (vienlaidu melns) zemāk lapā parādās vēlreiz
(pelēkā laukumā), iespējams, iepriekšējā darbā izmantotais toneris nav pilnīgi
izdzēsts. (Atkārtotais attēls var būt gaišākas vai tumšāks nekā laukums, kurā tas
parādās.)

Mainiet toni (tumšumu) laukumam, kurā parādās atkārtotais attēls.

Mainiet secību, kādā attēli tiks drukāti. Piemēram, gaišāko attēlu ievietojiet
lapas augšpusē un tumšāko attēlu lapas lejasdaļā.

Programmatūras programmā pagrieziet visu lapu par 180°, lai gaišāko attēlu
drukātu pirmo.

Ja defekts drukas darbā parādās vēlāk, izslēdziet ierīci uz 10 minūtēm, pēc
tam ieslēdziet to un drukājiet vēlreiz.

Tabula 10-2

Attēlu defektu piemēri (turpinājums)

LVWW

Drukas kvalitātes problēmu risināšana 191