HP LaserJet P4510 Printer series - Izplatītāko Windows problēmu risinājums

background image

Izplatītāko Windows problēmu risinājums

Kļūdas paziņojums:

"General Protection FaultException OE" (Vispārējās aizsardzības pārkāpums Izņēmums OE)

"Spool32" (Spole 32)

"Illegal Operation" (Nelegāla darbība)

Iemesls

Risinājums

Aizveriet visas lietojumprogrammas, restartējiet Windows un
mēģiniet vēlreiz.

Izvēlieties citu printera draiveri. To parasti var izdarīt no
lietojumprogrammas.

Izdzēsiet visas pagaidu datnes no apakšdirektorija Temp
(Pagaidu). Direktorija nosaukumu var noteikt, rediģējot datni
AUTOEXEC.BAT un meklējot priekšrakstu "Set Temp =".
Nosaukums pēc šī priekšraksta ir pagaidu direktorijs. Pēc
noklusējuma tas ir C:\TEMP, bet to var mainīt.

Lai uzzinātu vairāk par Windows vides kļūdu ziņojumiem,
skatiet Microsoft Windows dokumentāciju, kas bija iekļauta
datora komplektā.

LVWW

Izplatītāko Windows problēmu risinājums 195