HP LaserJet P4510 Printer series - Iestrēguma vietas

background image

Iestrēguma vietas

Ja uz vadības paneļa displeja parādās ziņojums par iestrēgušu papīru, meklējiet to vai citu apdrukājamo
materiālu vietās, kas norādītās nākamajā attēlā. Pēc tam ievērojiet attiecīgos norādījumus, lai izvilktu
iestrēgušo papīru. Iespējams, ka iestrēgušais papīrs būs jāmeklē arī vietās, kas nav norādītas ziņojumā
par iestrēgušu papīru. Ja iestrēgušā papīra vieta nav skaidra, vispirms paskatieties augšējā vāka daļā
zem drukas kasetnes.

Velkot ārā iestrēgušu papīru, ļoti uzmanieties, lai to nesaplēstu. Ja iekārtā paliks neliels papīra gabaliņš,
tā dēļ var atkal iestrēgt papīrs.

1

4

2

3

5

6

1

Augšējā vāka un drukas kasetņu daļas

2

Aplokšņu padevējs (nopērkams atsevišķi)

3

Padevju daļas (1. padeve, 2. padeve un atsevišķi nopērkamās padeves)

4

Dupleksers (nopērkams atsevišķi)

5

Kausētāja daļa

6

Izejas daļas (augšējā uztvērējā, aizmugures uztvērējā un papildus nopērkamais šķirotājs, skavotājs/šķirotājs vai
pastkastīte ar 5 uztvērējiem)

PIEZĪME

Pēc iestrēgušas lapas izvilkšanas iekārtā var palikt nepiekausēts toneris, kas var īslaicīgi

pasliktināt izdruku kvalitāti. Šai problēmai vajadzētu pazust pēc dažu lapu izdrukāšanas.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 167