HP LaserJet P4510 Printer series - Iestrēguša papīra izvilkšana no aplokšņu padevēja (nopērkams atsevišķi)

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no aplokšņu padevēja (nopērkams atsevišķi)

Šīs darbības jāveic tikai tad, ja papīrs iestrēdzis atsevišķi nopērkamajā aplokšņu padevējā.

1.

Izņemiet aploksnes, kas ievietotas aplokšņu padevējā. Nolaidiet aplokšņu presi un paceliet
padeves izvirzījumu aizvērtā stāvoklī.

1

2

3

2.

Satveriet aplokšņu padevēju aiz abām pusēm un piesardzīgi izvelciet to.

3.

Lēnām izvelciet visas iestrēgušās aploksnes no aplokšņu padevēja un iekārtas.

2

1

170 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

4.

Ievietojiet aplokšņu padevēju.

5.

Nospiediet

OK

, lai izslēgtu ziņojumu par iestrēgušu papīru.

6.

Ja ziņojums nepazūd, iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda aploksne. Meklējiet to citā iekārtas daļā.
Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.

7.

Ievietojiet aploksnes un pārbaudiet, vai apakšējās aploksnes ir iestumtas nedaudz tālāk par
augšējām aploksnēm.