HP LaserJet P4510 Printer series - Iestrēguša papīra izvilkšana no dupleksera (nopērkams atsevišķi)

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no dupleksera (nopērkams atsevišķi)

1.

Paceliet duplekseru un pavelciet, lai izņemtu to.

2.

Izņemiet papīru, kas atrodas padeves 2 virspusē. (Iespējams, būs nepieciešams iesniegties
iekārtas iekšpusē.)

174 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

3.

Lēnām izvelciet duplekserā iestrēgušo papīru.

4.

Ievietojiet duplekseri iekārtā.

5.

Ja ziņojums nepazūd, iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to citā iekārtas daļā.
Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 175