HP LaserJet P4510 Printer series - iestrēguša papīra izņemšana no aizmugures izdrukas uztvērēja

background image

iestrēguša papīra izņemšana no aizmugures izdrukas uztvērēja

1.

Izņemiet aizmugures izdrukas uztvērēju

PIEZĪME

Ja lielākā daļa papīra vēl ir iekārtā, to, iespējams, būs vieglāk izņemt, izmantojot

augšējā vāka daļu. Skatiet

Izvelciet papīru, kas iestrēdzis augšējā vāka un drukas kasetņu

tuvumā 168. lpp.

2.

Satveriet papīra lapu aiz abām malām un lēnām izvelciet to no iekārtas. Uz lapas var atrasties
nepiekausēts toneris. Uzmanieties, lai neuzbērtu to sev vai neizbērtu iekārtas iekšpusē.

PIEZĪME

Ja iestrēgušo papīru ir grūti izvilkt, mēģiniet pilnīgi atvērt augšējo vāku, lai atbrīvotu

papīru. Ja lapa ir saplēsta vai arī to joprojām nevar izvilkt, skatiet

Iestrēguša papīra izvilkšana no

kausētāja daļas 176. lpp.

.

3.

Izņemiet aizmugures izdrukas uztvērēju

4.

Ja ziņojums nepazūd, iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to citā iekārtas daļā.
Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.

180 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW