HP LaserJet P4510 Printer series - iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai skavotāja/šķirotāja

background image

iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai skavotāja/šķirotāja

Papīrs var iestrēgt šķirotājā vai skavotājā/šķirotājā (nopērkams atsevišķi). Skavotājs var iestrēgt tikai
skavotājā/šķirotājā (nopērkams atsevišķi).

iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai skavotāja/šķirotāja

1.

Iekārtas aizmugurē atveriet šķirotāja vai skavotāja/šķirotāja durvis un atveriet aizmugures izdrukas
uztvērēju.

2.

Uzmanīgi izvelciet iestrēgušo papīru

3.

Aizveriet šķirotāja vai skavotāja/šķirotāja vāku un aizveriet aizmugures izdrukas uztvērēju.

4.

Ja ziņojums par iestrēgušu papīru nepazūd, joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to citā
iekārtas daļā. Pārbaudiet piederuma priekšējo daļu un uzmanīgi izvelciet iestrēgušo papīru. Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 181

background image

PIEZĪME

Lai turpinātu drukāšanu, izdrukas uztvērējs jāiestumj tās zemākajā stāvoklī.