HP LaserJet P4510 Printer series - iestrēguša skavotāja atbrīvošana skavotājā/šķirotājā (nopērkams atsevišķi)

background image

iestrēguša skavotāja atbrīvošana skavotājā/šķirotājā (nopērkams atsevišķi)

PIEZĪME

Atbrīvojiet iestrēgušu skavotāju, ja iekārtas vadības paneļa displejā parādās uzraksts JAM

IN STAPLER (iestrēdzis skavotājs).

1.

Skavotāja/šķirotāja labajā pusē pagrieziet skavotāju iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas
fiksējas atvērtā stāvoklī. Pavelciet uz āru zilo skavu kasetni, lai to izņemtu.

2.

Pagrieziet zaļo vāku skavu kasetnes galā uz augšu un izņemiet iestrēgušo skavu.

3.

Ievietojiet skavu kasetni skavotājā un pagrieziet to iekārtas aizmugures daļas virzienā, kamēr
skavotājs fiksējas savā vietā.

182 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Skavotājam nepieciešams pārlādēties pēc iestrēgušas skavas izņemšanas, tādēļ pirmie pāris
dokumenti var netikt saskavoti. Ja ir nosūtīts drukas darbs un skavotājs ir iestrēdzis, vai arī tam ir
beigušās skavas, darbs tiks izdrukāts, ja ceļš uz šķirotāja eju nebūs bloķēts.