HP LaserJet P4510 Printer series - iestrēguša papīra izvilkšana no pastkastītes ar 5 uztvērējiem (nopērkama atsevišķi)

background image

iestrēguša papīra izvilkšana no pastkastītes ar 5 uztvērējiem (nopērkama atsevišķi)

1.

Izņemiet visu papīru no izdruku uztvērējiem.

2.

Atveriet iestrēguša papīra piekļuves vāku pastkastītes ar 5 uztvērējiem aizmugures daļā.

3.

Ja papīrs ir iestrēdzis pastkastītes ar 5 uztvērējiem augšējā daļā, velciet to uz leju, lai izņemtu.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 183

background image

4.

Ja papīrs ir iestrēdzis pastkastītes ar 5 uztvērējiem apakšējā daļā, atveriet aizmugures izdrukas
uztvērēju un pavelciet papīru uz augšu, lai to izņemtu.

5.

Aizveriet iestrēguša papīra piekļuves vāku un aizmugures izdrukas uztvērēju.