HP LaserJet P4510 Printer series - Iestrēguša papīra izvilkšana no kausētāja daļas

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no kausētāja daļas

Šāda procedūra jāievēro tikai šādos gadījumos:

Papīrs ir iestrēdzis kausētājā, un to nevar izvilkt ne no augšējā vāka daļa, ne no aizmugures
uztvērēja daļas.

Mēģinot izvilkt iestrēgušu papīru no kausētāja, ir saplīsusi papīra lapa.

1.

Izslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas padeves vadu.

2

1

BRĪDINĀJUMS!

Kausētājs ir ļoti karsts. Lai izvairītos no apdegumiem, pagaidiet 30 minūtes, līdz

ir atdzisis kausētājs pirms tā izņemšanas no iekārtas.

2.

Pagrieziet iekārtu tā, lai redzētu tās aizmugures daļu. Ja ir uzstādīts dupleksers (nopērkams
atsevišķi), paceliet un izvelciet to ārā. Nolieciet to malā.

3.

Atveriet aizmugures izdruku uztvērēju

176 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

4.

Izņemiet aizmugures izdruku uztvērēju Uzlieciet pirkstu uz eņģes kreisajā pusē un stipri paspiediet
pa labi, līdz iekārtā parādās atvere. Pagrieziet izdrukas uztvērēju uz āru un izņemiet to.

5.

Ja ir redzams papīrs, izņemiet to.

Ja papīrs nav redzams, pastumiet uz augšu kausētāja sānos esošās sviras un izvelciet kausētāju.

6.

Izvelciet iestrēgušo papīru. Ja nepieciešams, paceliet melno plastmasas vadotni kausētāja
virspusē, lai piekļūtu iestrēgušajam papīram.

UZMANĪBU!

Lai izvilktu papīru no kausētāja daļas, neizmantojiet asus vai metāla priekšmetus.

Tā var bojāt kausētāju.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 177

background image

7.

Iestumiet kausētāju iekārtā, līdz zilās sviras nofiksējas abās pusēs.

8.

Izņemiet aizmugures izdrukas uztvērēju Ievietojiet labo eņģi atverē, kas redzama iekārtā.
Paspiediet uz iekšu kreiso eņģi un iestumiet to atverē, kas redzama iekārtā. Izņemiet aizmugures
izdrukas uztvērēju

9.

Pieslēdziet iekārtai strāvas padeves vadu.

178 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

10.

Ievietojiet duplekseri, ja tas tika izņemts.

11.

Ieslēdziet iekārtu.

12.

Ja ziņojums nepazūd, iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to citā iekārtas daļā.
Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.

Kad ir izvilkti visi iestrēgušie papīri, drukas darbu nepieciešams nosūtīt atkārtoti, jo iekārta bija atslēgta
no strāvas padeves.