HP LaserJet P4510 Printer series - Iestrēguša papīra izvilkšana no 1500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

background image

Iestrēguša papīra izvilkšana no 1500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

1.

Atveriet padeves priekšējās durtiņas.

2.

Ja padeves daļā ir redzama iesprūdušās lapas mala, lēnām pavelciet to uz leju un tad ārā no
iekārtas. (Nevelciet lapu ārā taisni, jo tā saplīsīs.) Ja lapa nav redzama, skatieties augšējā vāka
daļā.. Skatiet

Izvelciet papīru, kas iestrēdzis augšējā vāka un drukas kasetņu tuvumā 168. lpp.

3.

Pārliecinieties, vai papīrs nepārsniedz aizpildījuma atzīmes uz papīra vadotnēm un ka kaudzītes
priekšējā mala ir novietota līdzās bultiņām.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 173

background image

4.

Aizveriet padeves priekšējās durtiņas.

5.

Nospiediet

OK

, lai izslēgtu ziņojumu par iestrēgušu papīru.

6.

Ja ziņojums nepazūd, iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to citā iekārtas daļā.
Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.