HP LaserJet P4510 Printer series - Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai 500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

background image

Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai 500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi)

1.

Izvelciet padevi no iekārtas, nedaudz paceliet un izņemiet no tās bojāto papīru.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 171

background image

2.

Ja padeves daļā ir redzama iesprūdušās lapas mala, lēnām pavelciet to uz leju un tad ārā no
iekārtas. (Nevelciet lapu ārā taisni, jo tas saplīsīs.) Ja lapa nav redzama, skatieties nākamajā
padevē vai augšējā vāka daļā.. Skatiet

Izvelciet papīru, kas iestrēdzis augšējā vāka un drukas

kasetņu tuvumā 168. lpp.

3.

Pārliecinieties, vai padevē ievietotais papīrs ir lēzens visos četros stūros un atrodas zemāk par
maksimālā augstuma rādītājiem.

4.

Iestumiet padevi iekārtā.

5.

Nospiediet

OK

, lai dzēstu ziņojumu par iestrēgušu papīru.

6.

Ja ziņojums nepazūd, iekārtā joprojām ir iesprūdusi kāda lapa. Meklējiet to citā iekārtas daļā.
Skatiet

Iestrēguma vietas 167. lpp.

172 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW