HP LaserJet P4510 Printer series - Vadības paneļa ziņojumi

background image

Vadības paneļa ziņojumi

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

BAD DUPLEXER CONNECTION
(NEPAREIZS DUPLEKSERA
SAVIENOJUMS)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

Dupleksers nav pienācīgi savienots ar
iekārtu.

1.

Pārliecinieties, vai izmantojat taisnleņķa
barošanas vadu, kas piegādāts kopā ar
produktu.

2.

Mēģiniet noņemt un atkārtoti instalēt
duplekseri. Pēc tam izslēdziet un
ieslēdziet iekārtu.

BAD ENVELOPE FEEDER CONNECTION
(NEPAREIZS APLOKŠŅU PADEVĒJA
SAVIENOJUMS)

Aplokšņu padevējs nav pienācīgi savienots
ar iekārtu.

Mēģiniet noņemt un no jauna uzstādīt
aplokšņu padevēju. Pēc tam izslēdziet un
ieslēdziet iekārtu.

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET APLOKSNES APLOKŠŅU
PADEVĒJĀ [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

Aplokšņu padevējs ir tukšs.

Ievietojiet aploksnes aplokšņu padevējā.

Ja aplokšņu padevējā jau ir papīrs,
nospiediet

OK

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
aplokšņu padevēja un nospiediet uz

OK

, lai

drukātu.

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 147

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET APLOKSNES APLOKŠŅU
PADEVĒJĀ [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET APLOKSNES APLOKŠŅU
PADEVĒJĀ [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Aplokšņu padevējs ir tukšs.

Ievietojiet aploksnes aplokšņu padevējā.

Ja aplokšņu padevējā jau ir papīrs,
nospiediet

OK

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
aplokšņu padevēja un nospiediet uz

OK

, lai

turpinātu.

10.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS
FROM CARTRIDGE <AREA> (10.94.YY
NOŅEMIET TRANSPORTĒŠANAS
FIKSATORUS NO KASETNES <VIETAS>)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Uzstādīts vismaz viens transportēšanas
fiksators.

1.

Atveriet augšējo vāku.

2.

Pavelciet lenti un pēc tam izņemiet
drukas kasetni.

3.

Noņemiet no drukas kasetnes oranžos
fiksatorus.

4.

Izņemiet no drukas kasetnes vietas
plastmasas starpliku un putuplastu.

5.

Ievietojiet drukas kasetni atpakaļ un
aizveriet augšējo vāku.

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
(10.XX.YY MATERIĀLU ATMIŅAS KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Vienā vai vairākos iekārtas materiālos
radusies kļūda. XX un YY vērtības uzskaitītas
zemāk.

XX00 = atmiņa ir bojāta

XX01 = atmiņas nav

YY00 = kasetne

1.

Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu, lai
dzēstu ziņojumu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

11.<XX> INTERNAL CLOCK ERROR
(11.<XX> IEKŠĒJĀ PULKSTEŅA KĻŪDA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Radusies reāllaika pulksteņa kļūda.

Drukāšanu var turpināt, bet katrreiz, ieslēdzot
iekārtu, parādīsies uzvedne. Lai atrisinātu šo
problēmu, sazinieties ar oficiālo HP
apkalpošanas centru vai atbalsta sniedzēju.

13.JJ.NT DEVICE WARNING (13.JJ.NT
IERĪCES BRĪDINĀJUMS)

Ārējā ierīce sūta brīdinājumu.

Darbība netiek pieprasīta.

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION> (13.JJ.NT
IESTRĒDZIS PAPĪRS <ATRAŠANĀS
VIETA>)

Norādītajā vietā iestrēdzis papīrs.

Izvelciet iestrēgušo papīru no norādītās
vietas.

Ja pēc tam, kad viss iestrēgušais papīrs
izvilkts, ziņojums saglabājas, iespējams, ka
sensors ir iesprūdis vai sabojāts. Sazinieties
ar oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION> (13.JJ.NT
IESTRĒDZIS PAPĪRS <ATRAŠANĀS
VIETA>)

Norādītajā vietā iestrēdzis papīrs.

Izvelciet iestrēgušo papīru no norādītās
vietas.

Ja pēc tam, kad viss iestrēgušais papīrs
izvilkts, ziņojums saglabājas, iespējams, ka
sensors ir iesprūdis vai sabojāts. Sazinieties
ar oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

148 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS (13.JJ.NT IESTRĒDZIS PAPĪRS.
ATVERIET PAPĪRA PADEVES)

mainās ar

Atveriet visas padeves.

Padevē iestrēdzis papīrs.

1.

Atveriet augšējo vāku.

2.

Izņemiet drukas kasetni un visu papīru.

3.

Ievietojiet drukas kasetni un aizveriet
augšējo vāku.

4.

Aizveriet visas padeves.

21 PAGE TOO COMPLEX (21 LAPA
PĀRĀK SAREŽĢĪTA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

21 PAGE TOO COMPLEX (21 LAPA
PĀRĀK SAREŽĢĪTA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz iekārtu nosūtītie dati (blīvs teksts,
noteikumi, rastrgrafika vai vektorgrafika) bija
pārāk sarežģīti.

1.

Nospiediet

OK

, lai izdrukātu pārsūtītos

datus (daži dati, iespējams, būs zuduši).

2.

Ja šis ziņojums parādās bieži,
vienkāršojiet drukas darbu vai instalējiet
papildu atmiņu.

22 EIO X BUFFER OVERFLOW (22 EIO X
BUFERATMIŅAS PĀRPILDE)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz EIO karti norādītajā slotā [X] nosūtīts
pārāk daudz datu . Iespējams, izmantots
neatbilstošs saziņas protokols.

Piezīme: EIO 0 ir rezervēta HP Jetdirect
iegultajam drukas serverim.

1.

Nospiediet

OK

, lai notīrītu ziņojumu.

(Darbs netiks izdrukāts.)

2.

Pārbaudiet saimniekdatora
konfigurāciju. Ja ziņojums saglabājas,
sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(22 IEGULTĀS IEVADES/IZDRUKAS
BUFERATMIŅAS PĀRPILDE)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz iekārtas iekšējo HP Jetdirect nosūtīts
pārāk daudz datu.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu drukāšanu. Daži

dati, iespējams, būs zuduši.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(22 IEGULTĀS IEVADES/IZDRUKAS
BUFERATMIŅAS PĀRPILDE)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Uz USB portu nosūtīts pārāk daudz datu.

Nospiediet

OK

, lai notīrītu kļūdas ziņojumu.

(Darbs netiks izdrukāts.)

40 EIO X BAD TRANSMISSION (40 EIO X
NEPAREIZA PĀRRAIDE)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Pārtraukts savienojums starp iekārtu un EIO
karti norādītajā slotā [X].

Piezīme: EIO 0 ir rezervēta HP Jetdirect
iegultajam drukas serverim.

Nospiediet

OK

, lai notīrītu kļūdas ziņojumu un

turpinātu drukāšanu.

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
(40 IEGULTĀS IEVADES/IZDRUKAS
NEPAREIZA PĀRRAIDE)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Pārtraukts savienojums starp iekārtu un
HP Jetdirect drukas serveri.

Nospiediet

OK

, lai notīrītu kļūdas ziņojumu un

turpinātu drukāšanu.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY (41.3
PADEVĒ IEVIETOTS NEPIEMĒROTA
IZMĒRA MATERIĀLS)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET PAPĪRU <XX> PADEVĒ
[VEIDS] [IZMĒRS])

Šī problēma parasti rodas, ja iekārtā salīp
divas vai vairākas lapas vai ja padeve nav
pareizi noregulēta.

1.

Vēlreiz ievietojiet padevē pareizā
izmēra papīru.

2.

Nodrošiniet, lai lietojumprogrammā,
printera draiverī un vadības panelī
norādītais papīra izmērs būtu vienāds.

3.

Nospiediet

OK

, lai ritinātu uz TRAY XX

SIZE= (XX PADEVES IZMĒRS=).
Pārkonfigurējiet izmēru padevē tā, lai
iekārta izmantotu padevi ar drukas
darbam nepieciešamo izmēru.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 149

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet OK

4.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet
un atkal ieslēdziet iekārtu.

5.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

49.XXXX ERROR (49.XXXX KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Radusies kritiska programmaparatūras
kļūda.

Šo kļūdu, iespējams, izraisījuši vairāki ārēji
faktori, kuri nav tieši saistīti ar iekārtas
aparatūru vai programmaparatūru:

datora operētājsistēma

tīkla savienojums

printera draiveris

programmatūras lietojumprogramma

dokumenta fails

Lai palīdzētu noteikt problēmas cēloni,
identificējiet visas darbības, kuras veicāt
pirms kļūdas rašanās.

1.

Izslēdziet iekārtu, atstājiet to izslēgtu uz
20 minūtēm un pēc tam ieslēdziet.

2.

Ja varat noteikt, ka problēmas cēlonis ir
ārēji faktori, mēģiniet atrisināt šo
problēmu, salabojot ārējo komponentu.

3.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

50.X Fuser Error (50.X Kausētāja kļūda)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Radusies kausētāja kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

51.XY ERROR (51.XY KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

51.XY ERROR (51.XY KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

52.XY ERROR (52.XY KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

52.XY ERROR (52.XY KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT <X>
(53.XY.ZZ PĀRBAUDIET RAM DIMM
SLOTU <X> )

Radusies iekārtas atmiņas problēma. DIMM,
kas izraisīja šo kļūdu, netiks izmantots.

X un Y vērtības ir šādas:

X = DIMM veids, 0 = ROM, 1 = RAM

Y = DIMM atrašanās vieta, 0 = iekšējā
atmiņa (ROM vai RAM), 1 = DIMM 1.
slots

Nospiediet

OK

, lai turpinātu, ja uzvedne to

pieprasa.

Ja ziņojums joprojām parādās, iespējams,
būs jānomaina norādītā DIMM. Izslēdziet
iekārtu un nomainiet DIMM, kas izraisīja šo
kļūdu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

150 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

54.XX ERROR (54.XX KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Šis ziņojums parasti saistīts ar sensora
problēmu.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar oficiālo
HP apkalpošanas centru vai atbalsta
sniedzēju.

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(55.XX.YY LĪDZSTRĀVAS REGULATORA
KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(55.XX.YY LĪDZSTRĀVAS REGULATORA
KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

56.<XX> ERROR (56.<XX> KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

56.<XX> ERROR (56.<XX> KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Nepareiza padeves vai izdrukas
pieprasījuma dēļ radusies īslaicīga
drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

57.<XX> ERROR (57.<XX> KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

57.<XX> ERROR (57.<XX> KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Vienā no iekārtas ventilatoriem radusies
īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

58.<XX> ERROR (58.<XX> KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

58.<XX> ERROR (58.<XX> KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Iekārtas kļūda radusies vietā, kur atklāta
atmiņas taga CPU (centrālā procesora) kļūda
vai arī radusies gaisa sensora vai strāvas
padeves problēma.

Lai atrisinātu strāvas padeves problēmas:

1.

atbrīvojiet iekārtu no visiem UPS
piederumiem, papildu strāvas padeves
ierīcēm vai pagarinātājiem; savienojiet
iekārtu ar sienas rozeti un pārbaudiet,
vai izdodas atrisināt radušos problēmu;

2.

ja iekārta jau ir savienota ar sienas
rozeti, izmēģiniet citu ēkā esošu strāvas
avotu, kurš ir neatkarīgs no pašreiz
izmantotā.

Iespējams, jāpārbauda elektrolīnijas
spriegums un strāvas avots iekārtas
atrašanās vietā, lai pārliecinātos, vai tie
atbilst iekārtai nepieciešamajām elektrības
specifikācijām.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar oficiālo
HP apkalpošanas centru vai atbalsta
sniedzēju.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 151

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

59.<XY> ERROR (59.<XY> KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

59.<XY> ERROR (59.<XY> KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

60.<X >ERROR (60.<X > KĻŪDA)

Kļūda radās, kad iekārta centās pacelt
padevi, kas apzīmēta ar X.

1.

Atveriet padevi un izņemiet papīru

2.

Atveriet vadotnes un sameklējiet
padeves iekšpusē visus saplēstos
papīra gabalus vai svešķermeņus.

3.

Ielieciet papīru atpakaļ un aizveriet
padevi.

4.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

5.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

62 NO SYSTEM (62 NAV SISTĒMAS)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Šis ziņojums norāda, ka nav atrasta sistēma.
Iekārtas programmatūras sistēma ir bojāta.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

65.XY.ZZ OUTPUT DEVICE
DISCONNECTED (65.XY.ZZ IZDRUKAS
IERĪCE ATVIENOTA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iekārtas ieslēgšanas laikā izdrukas ierīce tika
noņemta .

Lai turpinātu drukāšanu, veiciet vienu no šīm
darbībām:

vēlreiz pievienojiet izdrukas ierīci;

izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar oficiālo
HP apkalpošanas centru vai atbalsta
sniedzēju.

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ IEVADES IERĪCES KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ IEVADES IERĪCES KĻŪDA)

Pārbaudiet kabeļus un izslēdziet un atkal
ieslēdziet

Ārējais papīra apstrādes regulators
konstatējis problēmu.

Pārbaudiet kabeļus, pēc tam izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu.

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ PADEVES IERĪCES KĻŪME)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ PADEVES IERĪCES KĻŪME)

Ārējā papīra apstrādes piederumā radusies
kļūda.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Pārbaudiet, vai piederums ir pareizi
novietots un savienots ar iekārtu, bez
spraugām starp ierīci un piederumu. Ja
piederumam izmantoti kabeļi,
atvienojiet un atkal pievienojiet tos.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

152 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Pārbaudiet kabeļus un izslēdziet un atkal
ieslēdziet

3.

Ieslēdziet iekārtu.

4.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ IZDRUKAS IERĪCES KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
(66.XY.ZZ IZDRUKAS IERĪCES KĻŪDA)

Pārbaudiet kabeļus un izslēdziet un atkal
ieslēdziet

Ārējais papīra apstrādes regulators
konstatējis problēmu.

Pārbaudiet kabeļus, pēc tam izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu.

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ IZDRUKAS IERĪCES KĻŪME)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
(66.XY.ZZ IZDRUKAS IERĪCES KĻŪME)

Izslēdziet, pārbaudiet savienojumu,
ieslēdziet

Ārējā papīra apstrādes piederumā radusies
kļūda.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Pārbaudiet, vai piederums ir pareizi
novietots un savienots ar iekārtu, bez
spraugām starp ierīci un piederumu. Ja
piederumam izmantoti kabeļi,
atvienojiet un atkal pievienojiet tos.

3.

Ieslēdziet iekārtu.

4.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

66.XY.ZZ SERVICE ERROR (66.XY.ZZ
APKOPES KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

66.XY.ZZ SERVICE ERROR (66.XY.ZZ
APKOPES KĻŪDA)

Pārbaudiet kabeļus un izslēdziet un atkal
ieslēdziet

Ārējais papīra apstrādes regulators
konstatējis problēmu.

Pārbaudiet kabeļus, pēc tam izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu.

68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X
PERMANENTĀ ATMIŅA IR PILNA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

68.X PERMANENT STORAGE FULL (68.X
PERMANENTĀ ATMIŅA IR PILNA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Permanentā atmiņa ir pilna. Daži iestatījumi,
iespējams, atiestatīti un rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.

1.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet
un atkal ieslēdziet iekārtu.

2.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu un
pārbaudiet iekārtas iestatījumus, lai
noteiktu, kuras vērtības ir mainījušās.

3.

Izslēdziet iekārtu, pēc tam iekārtas
ieslēgšanas laikā nospiediet un pieturiet

Menu

(Izvēlne)

, lai iztīrītu

permanento atmiņu.

4.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
(68.X IERAKSTĪŠANA PERMANENTAJĀ
ATMIŅĀ NEIZDEVĀS)

Atmiņas ierīcei neizdodas ierakstīt.
Drukāšanu var turpināt, taču var parādīties

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 153

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Lai turpinātu, nospiediet OK

atsevišķas neparedzētas darbības, jo kļūda
radusies permanentajā atmiņā.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu. Ja ziņojums
saglabājas, sazinieties ar oficiālo HP
apkalpošanas centru vai atbalsta sniedzēju.

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (68.X ATMIŅAS KĻŪDA.
MAINĪTI IESTATĪJUMI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (68.X ATMIŅAS KĻŪDA.
MAINĪTI IESTATĪJUMI)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Iekārtas permanentajā atmiņā radusies
kļūda, un viens vai vairāki iestatījumi
atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.

Nospiediet

OK

, lai atsāktu drukāšanu.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu un pārbaudiet
iekārtas iestatījumus, lai noteiktu, kuras
vērtības ir mainījušās.

Ja kļūdas ziņojums nepazūd, izslēdziet un
atkal ieslēdziet iekārtu. Ja ziņojums
saglabājas, sazinieties ar oficiālo HP
apkalpošanas centru vai atbalsta sniedzēju.

69.X ERROR (69.X KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

69.X ERROR (69.X KĻŪDA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Radusies drukāšanas kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

79.XXXX ERROR (79.XXXX KĻŪDA)

Lai turpinātu, izslēdziet un atkal ieslēdziet

Iekārta konstatējusi kritisku aparatūras kļūdu.

1.

Nospiediet apturēšanas pogu

, lai

izdzēstu drukas darbu no iekārtas
atmiņas. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Mēģiniet drukāt darbu no citas
programmas. Ja darbu var izdrukāt,
atgriezieties pirmajā programmā un
mēģiniet izdrukāt citu failu. Ja ziņojums
parādās tikai atsevišķai programmai vai
drukas darbam, sazinieties ar
programmatūras pārdevēju, lai saņemtu
palīdzību.

Ja ziņojums saglabājas dažādām
programmām un drukas darbiem, pamēģiniet
veikt šīs darbības.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Atvienojiet visus iekārtas kabeļus, kuri
savieno to ar tīklu vai datoru.

3.

Izņemiet no iekārtas visus atmiņas
DIMM vai trešās puses DIMM. Pēc tam
instalējiet atmiņas DIMM no jauna.

4.

Izņemiet no iekārtas EIO ierīci.

5.

Ieslēdziet iekārtu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

154 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Ja kļūda vairs nepastāv, veiciet šādas
darbības.

1.

Pa vienai ievietojiet DIMM un EIO
ierīces, noteikti izslēdziet iekārtu un pēc
tam to ieslēdziet, ievietojot katru ierīci.

2.

Nomainiet DIMM vai EIO ierīci, ja
konstatējat, ka tā izraisa kļūdu.

3.

No jauna pievienojiet visus kabeļus, kas
savieno iekārtu ar tīklu vai datoru.

8X.YYYY EIO ERROR (8X.YYYY EIO
KĻŪDA)

EIO piederuma kartei [X] slotā radusies
kritiska kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Izslēdziet iekārtu, pārvietojiet EIO
piederumu [X] slotā un pēc tam
ieslēdziet iekārtu.

3.

Izslēdziet iekārtu, izņemiet EIO
piederumu no [X] slota, ievietojiet to citā
EIO slotā un pēc tam ieslēdziet iekārtu.

4.

Nomainiet EIO piederumu [X] slotā.

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
(8X.YYYY IEGULTĀ JETDIRECT KĻŪDA)

Iegultajam HP Jetdirect drukas serverim
radusies kritiska kļūda.

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

Access denied (Piekļuve liegta)

MENUS LOCKED (IZVĒLNES BLOĶĒTAS)

Iekārtas vadības paneļa funkcija, kuru
mēģināt izmantot, ir bloķēta, lai novērstu
nesankcionētu piekļuvi.

Sazinieties ar tīkla administratoru.

ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE
FOR TRAY X (X PADEVEI ŠĪ DARBĪBA
PAŠLAIK NAV PIEEJAMA)

Padeves izmērs nevar būt ANY SIZE/ANY
CUSTOM (JEBKURŠ IZMĒRS/JEBKURŠ
PIELĀGOTAIS IZMĒRS)

Divpusējā drukāšana nav pieejama, ja
padeves izmērs iestatīts uz ANY SIZE
(JEBKURŠ IZMĒRS) vai ANY CUSTOM
(JEBKURŠ PIELĀGOTAIS IZMĒRS).

Mainiet padeves iestatījumus.

1.

Nospiediet uz

Menu

(Izvēlne)

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas ,
lai izgaismotu PAPER HANDLING
(PAPĪRA APSTRĀDE), un pēc tam
nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas ,
lai izgaismotu konkrēto padevi, un pēc
tam nospiediet

OK

.

4.

Mainiet atlasītās padeves izmēru un
veida iestatījumus.

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
(NEPAREIZS PADEVES SAVIENOJUMS)

Padeve nav pareizi savienota.

Noņemiet padevi no iekārtas un uzstādiet to
vēlreiz. Pēc tam izslēdziet un ieslēdziet
iekārtu.

Canceling... (Notiek atcelšana...)

Iekārta atceļ darbu. Šis ziņojums redzams,
līdz darbs ir apturēts, papīra ceļš iztīrīts un
visi atlikušie aktīvajā datu kanālā ienākošie
dati saņemti un izdzēsti .

Darbība netiek pieprasīta.

CANNOT DUPLEX CLOSE REAR DOOR
(NEVAR VEIKT DIVPUSĒJO
DRUKĀŠANU. AIZVERIET AIZMUGURES
VĀKU)

Lai veiktu divpusējo drukāšanu, aizmugures
vākam jābūt aizvērtam.

Aizveriet aizmugures vāku.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 155

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Checking paper path (Notiek papīra ceļa
pārbaude)

Iekārta pārbauda iespējami iestrēgušu
papīru vai papīru, kas nav izvilkts no iekārtas.

Darbība netiek pieprasīta.

Checking printer (Notiek printera
pārbaude)

Iekārta pārbauda iespējami iestrēgušu
papīru vai papīru, kas nav izvilkts no iekārtas.

Darbība netiek pieprasīta.

CHOSEN PERSONALITY NOT
AVAILABLE (IZVĒLĒTĀ
PERSONALITĀTE NAV PIEEJAMA)

Lai turpinātu, nospiediet

OK

Iekārta saņēmusi pieprasījumu no neesošas
personas (iekārtas valodas). The print job is
canceled. (Drukas darbs ir atcelts.)

Izdrukājiet darbu, izmantojot printera draiveri
citai iekārtas valodai, vai pievienojiet
pieprasīto valodu iekārtai (ja iespējams).

Lai apskatītu pieejamo īpatnību sarakstu,
izdrukājiet konfigurācijas lapu.

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(NOTIEK DISKA TĪRĪŠANA <x> %
PABEIGTI)

Do not power off (Neatslēdziet strāvu)

mainās ar

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(NOTIEK DISKA TĪRĪŠANA <x> %
PABEIGTI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

Glabāšanas ierīce tiek atkopta vai tīrīta.
Neizslēdziet. Iekārtas funkcijas nav
pieejamas. Pēc pabeigšanas iekārta
automātiski izslēdzas un pēc tam ieslēdzas.

Darbība netiek pieprasīta.

CLEANING PAGE ERROR (TĪRĪŠANAS
LAPAS KĻŪDA)

Open rear bin (Atveriet aizmugures
uztvērēju)

Jūs mēģinājāt izveidot vai apstrādāt tīrīšanas
lapu, kad dupleksers ir ieslēgts un
aizmugures vāks aizvērts.

Atveriet aizmugures izdruku uztvērēju, lai
sāktu izveidot vai apstrādāt tīrīšanas lapu.

Cleaning... (Notiek tīrīšana...)

Iekārta veic automātisko tīrīšanu.

Darbība netiek pieprasīta.

Clearing event log (Notiek notikumu
žurnāla dzēšana)

Iekārta dzēš notikumu žurnālu.

Darbība netiek pieprasīta.

Clearing paper path (Notiek papīra ceļa
tīrīšana)

Iekārtā iestrēdzis papīrs vai, to ieslēdzot,
papīrs atradies nepareizā vietā. Iekārta
automātiski cenšas izgrūst lapas.

Pagaidiet, līdz iekārta pabeidz mēģinājumu
izvilkt lapas. Ja tas neizdodas, vadības
paneļa displejā parādīsies ziņojums par
iestrēgušu papīru.

CODE CRC ERROR SEND FULL RFU ON
<X> PORT (CRC KODA KĻŪDA.
NOSŪTIET PILNU RFU UZ <X> PORTU)

Programmaparatūras jaunināšanas laikā
radusies kļūda.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL
ACCESSORY (BOJĀTA ĀRĒJĀ
PIEDERUMA PROGRAMMAPARATŪRA )

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iekārta konstatējusi bojātu
programmaparatūru padeves vai izdrukas
iekārtā.

Drukāšanu var turpināt, taču papīrs var
iestrēgt. Lai aplūkotu norādījumus par
programmaparatūras jaunināšanu un
lejupielādētu programmaparatūras
jauninājumus, skatiet

Programmaparatūras

jaunināšana 139. lpp.

.

DATA RECEIVED (SAŅEMTIE DATI)

Lai izdrukātu pēdējo lapu, nospiediet OK

mainās ar

<current status message> (<pašreizējā
statusa ziņojums>)

Iekārta gaida drukāšanas komandu
(piemēram, gaida veidlapas padevi vai, ka
drukas darbs ir pauzēts).

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

156 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

DATE/TIME=YYYY/MMMM/DD HH:MM
(DATUMS/LAIKS=GGGG/MMMM/DD
STST:MINMIN)

Nospiediet OK, lai turpinātu

Lai izlaistu, nospiediet

.

Pašreizējais datums un laiks.

Iestatiet datumu un laiku vai nospiediet
apturēšanas pogu

, lai izlaistu.

Deleting... (Notiek dzēšana...)

Iekārta dzēš saglabātu darbu.

Darbība netiek pieprasīta.

DUPLEXER ERROR REMOVE DUPLEXER
(DUPLEKSERA KĻŪDA. NOŅEMIET
DUPLEKSERU)

Uzstādot duplekseru, izslēdziet strāvu

Duplekserā radusies kļūda.

Izslēdziet iekārtu un vēlreiz pievienojiet
duplekseru. (Visi drukas darbi iekārtā,
iespējams, zudīs.)

EIO <X> DISK NOT FUNCTIONAL (EIO <X>
DISKS NEFUNKCIONĒ)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

EIO disks slotā X nedarbojas pareizi.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Pārliecinieties, vai EIO disks ir ievietots
pareizi un droši nostiprināts.

3.

Ja vadības paneļa ziņojums joprojām
parādās, jānomaina papildu cietais
disks.

EIO <X> DISK SPINNING UP (EIO <X>
DISKS SĀK ROTĒT)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Diska piederums EIO slotā [X] sāk darbību.

Darbība netiek pieprasīta.

EIO DEVICE FAILURE (EIO IERĪCES
KĻŪME)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Konkrētā ierīce nedarbojas.

Nospiediet OK, lai turpinātu.

EIO FILE OPERATION FAILED (EIO FAILU
DARBĪBA NEIZDEVĀS)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Komanda centās veikt neloģisku darbību.

Nospiediet OK, lai turpinātu.

EIO IS WRITE PROTECTED (EIO IR
AIZSARGĀTS PRET IERAKSTĪŠANU)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Failu sistēmā neko nevar ierakstīt.

Nospiediet OK, lai turpinātu.

EIO SYSTEM IS FULL (EIO FAILU
SISTĒMA IR PILNA)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Konkrētā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet OK, lai turpinātu.

Envelope Feeder [Type] [Size] (Aplokšņu
padevējs [Veids] [Izmērs])

Lai mainītu izmēru vai veidu, nospiediet
OK

mainās ar

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (<XX> PADEVE
[VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Padeves pašreizējais izmērs un veids.

Lai apstiprinātu izmēru un veidu, nospiediet
uz atpakaļvērstā bultiņas

.

Lai mainītu iestatījumus, nospiediet uz

OK

.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 157

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

ENVELOPE FEEDER EMPTY (TUKŠS
APLOKŠŅU PADEVĒJS)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Aplokšņu padevējs ir tukšs.

Ievietojiet aploksnes aplokšņu padevējā.

ERROR (41.X KĻŪDA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

41.X ERROR (41.X KĻŪDA)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Radusies īslaicīga drukāšanas kļūda.

1.

Nospiediet

OK

. Ja ir iespējota

iestrēgušās papīra lapas labošana,
lappuse, kas satur kļūdu, tiek
automātiski izdrukāta atkārtoti.

2.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

3.

Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar
oficiālo HP apkalpošanas centru vai
atbalsta sniedzēju.

Event log empty (Notikumu žurnāls tukšs) Jūs mēģināt apskatīt tukšu notikumu žurnālu,

vadības panelī atlasot SHOW EVENT LOG
(PARĀDĪT NOTIKUMU ŽURNĀLU).

Darbība netiek pieprasīta.

INFLATE FAILURE SEND FULL RFU ON
PORT <X> PORT (LIELA APJOMA KĻŪME.
NOSŪTIET PILNU RFU UZ <X> PORTU)

Programmaparatūras jaunināšanas laikā
radusies kļūda.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

Initializing (Sākas darbība)

Tiek sākta individuālo uzdevumu izpilde.

Darbība netiek pieprasīta.

INSERT OR CLOSE TRAY <XX>
(IEVIETOJIET VAI AIZVERIET <XX>
PADEVI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Norādītā padeve ir atvērta vai tās nav.

Ievietojiet vai aizveriet padevi, lai turpinātu
drukāšanu.

INSTALL BLACK CARTRIDGE
(IEVIETOJIET MELNO KASETNI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Nav drukas kasetnes; tā jāieliek atpakaļ, lai
turpinātu drukāšanu.

1.

Atveriet augšējo vāku.

2.

Ievietojiet kasetni.

3.

Aizveriet augšējo vāku.

INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA (FONTU/DATU IELĀDEI
NEPIETIEK ATMIŅAS)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

<DEVICE> (<IERĪCE>)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Iekārta saņēmusi vairāk datu nekā ietilpst tās
pieejamajā atmiņā. Iespējams, mēģinājāt
pārsūtīt pārāk daudz makrodefinīciju, mīksto
fontu vai sarežģītu grafiku.

Nospiediet

OK

, lai izdrukātu pārsūtītos datus

(daži dati, iespējams, būs zuduši).

Lai atrisinātu šo problēmu, vienkāršojiet
drukas darbu vai instalējiet papildu atmiņu.

INTERNAL <X> DISK NOT FUNCTIONAL
(IEKŠĒJAIS <X> DISKS NEFUNKCIONĒ)

Iekšējais disks nedarbojas pareizi.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

INTERNAL <X> DISK SPINNING UP
(IEKŠĒJAIS <X> DISKS SĀK ROTĒT)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Sāk griezties iekšējā diska pamatne.
Darbiem, kuriem nepieciešama piekļuve
diskam, jāgaida.

Darbība netiek pieprasīta.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

158 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

INTERNAL DISK CANNOT BE WRITTEN
TO (IEKŠĒJĀ DISKĀ NEKO NEVAR
IERAKSTĪT)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Ierīcē neko nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

INTERNAL DISK DEVICE FAILURE
(IEKŠĒJĀS DISKIERĪCES KĻŪME)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Konkrētā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

INTERNAL DISK FILE OPERATION
FAILED (IEKŠĒJĀ DISKA FAILU DARBĪBA
NEIZDEVĀS)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Komanda centās veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

INTERNAL DISK FILE SYSTEM IS FULL
(IEKŠĒJĀ DISKA FAILU SISTĒMA IR
PILNA)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Konkrētā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET PAPĪRU <XX> PADEVĒ
[VEIDS] [IZMĒRS])

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET PAPĪRU <XX> PADEVĒ
[VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Nosūtīts drukas darbs, kuram nepieciešams
noteikts papīra veids un izmērs, kas nav
pieejams norādītajā padevē.

Nospiediet

OK

, lai izmantotu veidu un izmēru,

kas pieejams citā padevē.

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(IEVIETOJIET PAPĪRU <XX> PADEVĒ
[VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Norādītā padeve ir konfigurēta konkrētam
papīra veidam un izmēram, kas
nepieciešams drukas darbam, taču padeve ir
tukša. Arī visas pārējās padeves ir tukšas.

Ievietojiet pieprasīto papīru norādītajā
padevē.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (IEVIETOJIET
PAPĪRU 1. PADEVĒ [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (IEVIETOJIET
PAPĪRU 1. PADEVĒ [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

1. padeve ir tukša, bet citas padeves ir
pieejamas.

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet

OK

Lai izmantotu 1. padevi, ievietojiet tajā
nepieciešamo papīru.

Ja šis papīrs jau ir 1. padevē, nospiediet
palīdzības pogu un pēc tam nospiediet

OK

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
1. padeves un nospiediet uz

OK

, lai izmantotu

citu padevi.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (IEVIETOJIET
PAPĪRU 1. PADEVĒ [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai turpinātu, nospiediet OK

mainās ar

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (IEVIETOJIET
PAPĪRU 1. PADEVĒ [VEIDS] [IZMĒRS])

1. padeve ir tukša.

Ievietojiet nepieciešamo papīru 1. padevē.

Ja šis papīrs jau ir 1. padevē, nospiediet
palīdzības pogu un pēc tam nospiediet

OK

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
1. padeves un nospiediet uz

OK

, lai turpinātu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 159

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

LOWER THE <BINNAME> (NOLAIDIET UZ
LEJU <UZTVĒRĒJA NOSAUKUMS>)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

Papildu uztvērējs ir pacelts.

Nolaidiet uztvērēju uz leju.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(MANUĀLA PADEVE [VEIDS] [IZMĒRS])

Iekārta gaida papīra ievietošanu 1. padevē
manuālai padošanai.

Ja šis papīrs jau ir 1. padevē, nospiediet
palīdzības pogu un pēc tam nospiediet

OK

, lai drukātu.

Lai izmantotu citu padevi, izņemiet papīru no
1. padeves un nospiediet uz

OK

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(MANUĀLA PADEVE [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai izmantotu citu padevi, nospiediet OK

mainās ar

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(MANUĀLA PADEVE [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iekārta gaida papīra ievietošanu 1. padevē
manuālai padošanai.

Nospiediet

OK

, lai izmantotu veidu un izmēru,

kas pieejams citā padevē.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(MANUĀLA PADEVE [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai turpinātu, nospiediet OK

mainās ar

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(MANUĀLA PADEVE [VEIDS] [IZMĒRS])

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iekārta gaida papīra ievietošanu 1. padevē
manuālai padošanai.

Ievietojiet vajadzīgo papīru 1. padevē un
nospiediet

OK

.

MANUALLY FEED OUTPUT STACK
(MANUĀLAS PADEVES IZDRUKU LAPAS)

Pēc tam nospiediet OK, lai apdrukātu tās
no otras puses

Ir izdrukāta manuālās divpusējās drukāšanas
darba pirmā puse, un iekārta gaida, kad tiks
ievietota lapa, lai pabeigtu darbu.

1.

Ievietojiet izdrukātās lapas 1. padevē ar
apdrukāto pusi uz leju, saglabājot to
pašu orientāciju.

2.

Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet

OK

Nepareizs

Ievadīts nepareizs PIN numurs.

Ievadiet PIN numuru vēlreiz.

No job to cancel (Nav atceļama darba)

Nospiesta apturēšanas poga

, bet nav

aktīva darba vai buferizētu datu, kas jāatceļ.

Šis ziņojums redzams apmēram 2 sekundes,
pirms iekārta atgriežas gatavības stāvoklī.

Darbība netiek pieprasīta.

NON HP SUPPLY INSTALLED (IEVIETOTS
MATERIĀLS, KAS NAV HP RAŽOJUMS)

Economode disabled (Ekonomiskais
režīms atspējots)

Iekārta konstatējusi, ka drukas kasetne nav
oriģinālais HP materiāls.

Ja uzskatāt, ka iegādāts oriģināls HP
materiāls, zvaniet pa HP viltojumu uzticības
tālruni.

Garantija neparedz iekārtas remontu, kas ir
nepieciešams pēc tādu materiālu
izmantošanas, kas nav HP ražojums vai ir
nesankcionēti materiāli.

Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet

OK

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

160 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

NON HP SUPPLY INSTALLED (IEVIETOTS
MATERIĀLS, KAS NAV HP RAŽOJUMS)

mainās ar

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iekārta konstatējusi, ka drukas kasetne nav
oriģinālais HP materiāls.

Ja uzskatāt, ka iegādāts oriģināls HP
materiāls, zvaniet pa HP viltojumu uzticības
tālruni.

Garantija neparedz iekārtas remontu pēc
tādu materiālu izmantošanas, kas nav HP
ražojums vai ir nesankcionēti materiāli.

Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet

OK

Output bin FULL (Izdruku uztvērējs ir
PILNS)

Izņemiet visu papīru no uztvērēja

Izdruku uztvērējs ir pilns, un drukāšanu nevar
turpināt.

Iztukšojiet uztvērēju, lai var pabeigt drukas
darbu.

Output bin FULL (Izdruku uztvērējs ir
PILNS)

Izņemiet visu papīru no uztvērēja

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Izdruku uztvērējs ir pilns, bet pašreizējam
drukas darbam tas nav nepieciešams.

Pirms darba nosūtīšanas uz šo uztvērēju
iztukšojiet to.

PAPER WRAPPED AROUND FUSER
(PAPĪRS APTINIES AP KAUSĒTĀJU)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iestrēgšana radusies tāpēc, ka papīrs
aptinies ap kausētāju.

UZMANĪBU!

Iekārtas izmantošanas laikā

kausētājs var būt karsts. Pirms rīkošanās ar
kausētāju pagaidiet, līdz tas atdziest.

1.

Izslēdziet iekārtu.

2.

Izņemiet aizmugures izdruku uztvērēju

3.

Piespiediet zilos fiksatorus, lai izņemtu
kausētāju.

4.

Izvelciet iestrēgušo papīru.

5.

Atlieciet atpakaļ kausētāju un
aizmugures izdruku uztvērēju.

6.

Ieslēdziet iekārtu.

PERFORM PRINTER MAINTENANCE
(JĀVEIC PRINTERA APKOPE)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Iekārtai jāveic parastā apkope.

Sazinieties ar servisa pārstāvi, lai ieplānotu
apkopi. Turpiniet drukāšanu līdz apkopes
veikšanai.

Performing upgrade (Tiek veikta
jaunināšana)

Notiek programmaparatūras jaunināšana.

Darbība netiek pieprasīta.

Pieprasījums pieņemts, lūdzu, pagaidiet

Pieprasījums izdrukāt iekšējo lapu gaida
drukāšanu.

Pagaidiet, līdz iekārta pabeidz drukāt
pašreizējo darbu.

Please wait (Lūdzu, pagaidiet)

Iekārta pāriet nesaistē.

Darbība netiek pieprasīta.

Printing...ENGINE TEST (Drukā...
MOTORA PĀRBAUDI)

Iekārta drukā motora pārbaudes lapu.

Darbība netiek pieprasīta.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 161

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

RAM DISK DEVICE FAILURE (RAM
DISKIERĪCES KĻŪME)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Norādītā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (RAM
DISKA FAILU SISTĒMA IR PILNA)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Norādītā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

RAM DISK IS WRITE PROTECTED (RAM
DISKS IR AIZSARGĀTS PRET
IERAKSTĪŠANU)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Ierīcē nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

RAM DISK OPERATION FAILED (RAM
DISKA DARBĪBA NEIZDEVĀS)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Komanda mēģināja veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

REINSERT DUPLEXER (VĒLREIZ
IEVIETOJIET DUPLEKSERU)

Dupleksers ir izņemts.

vēlreiz ievietojiet duplekseru.

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(NOMAINIET MELNO KASETNI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

Drukas kasetnei beidzies kalpošanas laiks.

Nomainiet kasetni.

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(NOMAINIET MELNO KASETNI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet

mainās ar

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(NOMAINIET MELNO KASETNI)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Kasetne sasniegusi zema tonera līmeņa
slieksni.

Pasūtiet jaunu drukas kasetni. Lai turpinātu
drukāšanu, nospiediet

OK

REPLACE STAPLE CARTRIDGE
(NOMAINIET SKAVU KASETNI)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Skavotājā beigušās skavas.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu bez skavošanas.

REPLACE STAPLES (NOMAINIET
SKAVAS)

Lai turpinātu, nospiediet OK

Skavotājā beigušās skavas.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu bez skavošanas.

Restoring... (Notiek atjaunošana...)

Tiek atjaunoti noteikti iestatījumi.

Darbība netiek pieprasīta.

RFU LOAD ERROR SEND FULL RFU ON
<X> PORT (RFU LEJUPIELĀDES KĻŪDA.
NOSŪTIET PILNU RFU UZ <X> PORTU)

Programmaparatūras jaunināšanas laikā
radusies kļūda.

Sazinieties ar oficiālo HP apkalpošanas
centru vai atbalsta sniedzēju.

ROM DISK DEVICE FAILURE (ROM
DISKIERĪCES KĻŪME)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Norādītā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

ROM DISK FILE OPERATION FAILED
(ROM DISKA FAILU DARBĪBA
NEIZDEVĀS)

Komanda mēģināja veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

162 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Lai notīrītu, nospiediet OK

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL (ROM
DISKA FAILU SISTĒMA IR PILNA)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Norādītā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

ROM DISK IS WRITE PROTECTED (ROM
DISKS IR AIZSARGĀTS PRET
IERAKSTĪŠANU)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Ierīcē nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Darbība netiek pieprasīta.

SANITIZING DISK <X> % COMPLETE
(NOTIEK DISKA TĪRĪŠANA <X> %
PABEIGTA)

Do not power off (Neatslēdziet strāvu)

mainās ar

SANITIZING DISK <X> % COMPLETE
(NOTIEK DISKA TĪRĪŠANA <X> %
PABEIGTA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Notiek cietā diska tīrīšana.

Darbība netiek pieprasīta.

SIZE MISMATCH IN TRAY <XX> (IZMĒRA
NEATBILSTĪBA <XX> PADEVĒ)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Norādītajā padevē ievietots cita izmēra
papīrs, nekā tas, kuram konfigurēta padeve.

Ievietojiet padevē tāda izmēra papīru, kuram
konfigurēta padeve.

Pārliecinieties, vai norādītajā padevē
vadotnes novietotas pareizi. Drukāšanu var
turpināt no pārējām padevēm.

Sleep mode (Miega režīms) ieslēgts

Iekārta ir Sleep mode (Miega režīmā).

Darbība netiek pieprasīta.

STAPLER LOW ON STAPLES
(SKAVOTĀJĀ BEIDZAS SKAVAS)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

READY (GATAVS)

Lai ieietu izvēlnēs, nospiediet OK

Skavotāja/šķirotāja kasetnē atlikušas mazāk
nekā 70 skavas. Drukāšana turpinās, kamēr
kasetnē izbeidzas skavas.

Nomainiet skavu kasetni. Informāciju par
skavu kasetņu nomainīšanu skatiet

Skavu

ievietošana 125. lpp.

.

SUPPORTED HOST USB DEVICE
DETECTED BUT INACCESSIBLE
(SAIMNIEKDATORA ATBALSTĪTA USB
IERĪCE KONSTATĒTA, BET NAV
PIEEJAMA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Konstatēta USB ierīce. Iekārta neatbalsta
Plug and Play darbību.

Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu, bet
neatvienojiet USB ierīci no tīkla.

TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE
(DARBĀ PĀRĀK DAUDZ SKAVOJAMU
LAPU)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Maksimālais lapu skaits, ko skavotājs var
saskavot, ir 15. Drukāšana beidzas, taču
darbi netiek skavoti.

Ja drukas darbos ir vairāk nekā 15 lapas, tie
jāskavo manuāli.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 163

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE
(DARBĀ PĀRĀK DAUDZ SKAVOJAMU
LAPU)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Apdares ierīce saņēmusi pārāk daudz lapu
un nevar veikt apdari. Lapas iznāks no ierīces
bez apdares.

Samaziniet lapu skaitu.

TOO MANY PAGES TO BIND (PĀRĀK
DAUDZ LAPU IESIEŠANAI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Nosūtītajam darbam ir pārāk daudz lapu.
Iesiešanu nevar veikt.

Samaziniet lapu skaitu.

TOO MANY TRAYS INSTALLED
(UZSTĀDĪTAS PĀRĀK DAUDZAS
PADEVES)

Uzstādīts vairāk papildu padevju, nekā
iekārta atbalsta.

Iekārta var pieņemt ne vairāk kā četras
papildu padeves 500 lapām vai vienu papildu
padevi 1500 lapām un ne vairāk kā trīs
papildu padeves 500 lapām, kopā ne vairāk
kā četras papildu padeves.

Noņemiet vienu no papildu padevēm.

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (<XX> PADEVE
[VEIDS] [IZMĒRS])

Lai mainītu izmēru vai veidu, nospiediet
OK

mainās ar

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (<XX> PADEVE
[VEIDS] [IZMĒRS])

Lai apstiprinātu iestatījumus, nospiediet
uz

.

Šajā ziņojumā noteikta papīra padeves
pašreizējā veida un izmēra konfigurācija un
atļauts mainīt konfigurāciju.

Lai mainītu papīra izmēru vai veidu,
nospiediet

OK

, kamēr ziņojums ir redzams.

Lai notīrītu ziņojumu, nospiediet uz
atpakaļvērstā bultiņas

, kamēr ziņojums ir

redzams.

Ja padevi bieži izmanto dažādiem
izmēriem vai veidiem, iestatiet izmēru
un veidu uz ANY (JEBKĀDS).

Ja drukājat tikai uz viena veida papīra,
iestatiet izmēru un veidu uz noteiktu
iestatījumu.

TRAY <XX> OPEN (<XX> PADEVE IR
ATVĒRTA)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Padeve nevar padot papīru iekārtā, jo [X]
padeve ir atvērta un jāaizver, lai turpinātu
drukāšanu.

Pārbaudiet padeves un aizveriet visas
atvērtās..

Unable to mopy job (Nevar izdrukāt visu
metienu)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Atmiņas vai failu sistēmas kļūmju dēļ nevar
izdrukāt visu metienu. Tiks izgatavots tikai
viens eksemplārs.

Novērsiet kļūdu un mēģiniet vēlreiz saglabāt
darbu.

Unable to store job (Nevar saglabāt darbu)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Minēto drukas darbu nevar saglabāt atmiņas,
diska vai konfigurācijas problēmu dēļ.

Novērsiet kļūdu un mēģiniet vēlreiz saglabāt
darbu.

UNSUPPORTED HOST USB DEVICE
DETECTED (KONSTATĒTA
SAIMNIEKDATORA NEATBALSTĪTA USB
IERĪCE)

USB portā ievietota neatbalstīta USB ierīce.

Iekārta nevar izmantot šo USB ierīci. Atceliet
ierīci.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

164 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

USB HUBS NOT FULLY SUPPORTED
(USB MEZGLI NAV PILNĪGI ATBALSTĪTI)

Lai meklētu palīdzību, nospiediet uz

Iekārta neatbilst USB mezgla strāvas
stipruma prasībām.

Dažas operācijas var nedarboties pareizi.

USB STORAGE DEVICE FAILURE (USB
ATMIŅAS IERĪCES KĻŪME)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Norādītā ierīce nedarbojas.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

USB STORAGE FILE OPERATION FAILED
(USB ATMIŅAS FAILU DARBĪBA
NEIZDEVĀS)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Komanda mēģināja veikt neloģisku darbību.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

USB STORAGE FILE SYSTEM IS FULL
(USB ATMIŅAS FAILU SISTĒMA IR PILNA)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Norādītā failu sistēma ir pilna, un tajā neko
nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

USB STORAGE IS WRITE PROTECTED
(USB ATMIŅA IR AIZSARGĀTA PRET
IERAKSTĪŠANU)

Lai notīrītu, nospiediet OK

Ierīcē nevar ierakstīt.

Nospiediet

OK

, lai turpinātu.

USE TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(IZMANTOJIET <XX> PADEVI [VEIDS]
[IZMĒRS])

Lai mainītu, nospiediet / .

Lai izmantotu, nospiediet OK

Iekārta neatrada pieprasītā veida un izmēra
papīru. Ziņojumā parādīts visiespējamākais
pieejamais papīra veids un izmērs, kā arī
padeve, kurā papīrs ir pieejams.

Nospiediet

OK

, lai akceptētu ziņojumā dotās

vērtības, vai nospiediet uz augšup vai uz
lejup vērstās bultiņas / , lai ritinātu caur
iespējamām izvēlēm.

Wait for printer to reinitialize (Pagaidiet,
kamēr printeris vēlreiz inicializējas)

Šis ziņojums var parādīties vairāku iemeslu
dēļ:

Pirms iekārtas restartēšanas mainījās
RAM DISKA iestatījumi.

Pēc ārējās ierīces režīmu maiņas
iekārta restartējas.

Jūs izgājāt no izvēlnes DIAGNOSTICS
(DIAGNOSTIKA).

Vecā iekārtā instalēts jauns formatētājs,
vai instalēta jauna iekārta kopā ar vecu
formatētāju.

Darbība netiek pieprasīta.

WAITING FOR TRAY TO LIFT (GAIDA, LAI
<XX> PADEVE PACEĻ PAPĪRU)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Norādītā padeve paceļ papīru līdz padeves
augšai, lai to padotu pareizi.

Darbība netiek pieprasīta.

WARMING UP (NOTIEK IESILŠANA)

mainās ar

<Current status message> (<Pašreizējā
statusa ziņojums>)

Iekārta iziet no miega režīma. Tiklīdz tas būs
izdarīts, drukāšana turpināsies.

Darbība netiek pieprasīta.

Tabula 10-1

Vadības paneļa ziņojumi (turpinājums)

LVWW

Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana 165