HP LaserJet P4510 Printer series - Veiktspējas problēmu risināšana

background image

Veiktspējas problēmu risināšana

Problēma

Cēlonis

Risinājums

Tiek izdrukātas tukšas lapas.

Drukas kasetnē, iespējams, vēl ir
aizsarglente.

Pārbaudiet, vai blīvējošā lente ir pilnīgi
noņemta no drukas kasetnēm.

Dokumentā var būt tukšas lappuses.

Pārbaudiet izdrukājamo dokumentu un
apskatiet, vai uz visām lapām redzams
saturs.

Izstrādājumā var būt bojājums.

Lai pārbaudītu izstrādājumu, izdrukājiet
Configuration (konfigurācijas) lapu.

Lapas izdrukājas ļoti lēni.

Drukas darbs var būt lēnāks, ja tiek
izmantots smagāks papīrs.

Mēģiniet izdrukāt uz cita veida papīra.

Sarežģītas lapas var drukāties lēnāk.

Lai nodrošinātu vislabāko drukas
kvalitāti, pareizai fiksācijai var būt
nepieciešams mazāks drukāšanas
ātrums.

Lappuses neizdrukājās.

Iespējams, ka iekārta nepareizi ievelk
papīru.

Pārliecinieties, vai papīrs padevē ielikts
pareizi.

Ja problēmu neizdodas atrisināt,
iespējams, ka būs nepieciešams
uzstādīt profilaktiskās apkopes
komplektu. Skatiet

Profilaktiskās

apkopes veikšana 126. lpp.

Papīrs iestrēgst iekārtā.

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo
materiālu. Skatiet

Materiāla

iestrēgšana 166. lpp.

USB kabelis, iespējams, ir bojāts vai
nepareizi pievienots.

Atvienojiet USB kabeli abos galos
un pievienojiet vēlreiz.

Mēģiniet izdrukāt agrāk izdrukātu
darbu.

Pamēģiniet izmantot citu USB
kabeli.

Kopā ar jūsu datoru darbojas citas
ierīces.

Izstrādājums, iespējams, neveic USB
pieslēgvietas koplietošanu. Ja uzstādīts
ārējais cietais disks vai tīkla
pārslēgšanas kārba, kas pievienoti tam
pašam portam, kur izstrādājums, ierīces
var viena otrai traucēt. Lai izstrādājumu
pievienotu un lietotu, jāatslēdz citas
ierīces vai jāizmanto divi datora USB
porti.

192 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW