HP LaserJet P4510 Printer series - Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums

background image

Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums

PIEZĪME

USB un IP drukāšanas iestatīšanu veic caur Desktop Printer Utility (darbvirsmas printera

utilītprogrammu). Iekārta neparādīsies programmā Chooser.

Printera draiveris nav iekļaut Print Center sarakstā.

Iemesls

Risinājums

Iespējams, ka nav instalēta iekārtas programmatūra, vai arī tā
nav instalēta pareizi.

Pārbaudiet, vai PPD datne atrodas šādā cietā diska mapē:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kur “<lang>” apzīmē divu burtu valodas kodu
valodai, kuru jūs lietojat. Ja nepieciešams, instalējiet
programmatūru vēlreiz. Norādījumus meklējiet lietošanas
pamācībā.

Postscript printera apraksta (PPD) datne ir bojāta.

Izdzēsiet PPD datni no šādas cietā diska mapes: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kur “<lang>” apzīmē divu burtu valodas kodu
valodai, kuru jūs lietojat. Instalējiet programmatūru atkārtoti.
Norādījumus meklējiet lietošanas pamācībā.

Iekārtas nosaukums, IP adrese vai Rendezvous saimnieka vārds neparādās drukas centra printeru sarakstā.

Iemesls

Risinājums

Iespējams, ka iekārta nav gatava darbam.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pareizi pieslēgti, iekārta ir ieslēgta
un deg gatavības indikators. Ja izmantojat USB vai Ethernet
tīkla centrmezgla savienojumu, mēģiniet pieslēgties tieši
datoram vai izmantot citu portu.

Iespējams, ka izvēlēts nepareizs savienojuma veids.

Pārliecinieties, vai atkarībā no esošā savienojuma starp
iekārtu un datoru ir izvēlēts attiecīgi USB, IP Printing vai
Rendezvous.

Tiek izmantots nepareizs iekārtas nosaukums, IP adrese vai
Rendezvous saimnieka nosaukums.

Pārbaudiet iekārtas nosaukumu, IP adresi vai Rendezvous
saimnieka nosaukumu, izdrukājot konfigurācijas lapu. Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 110. lpp.

Pārbaudiet, vai nosaukums, IP adrese un Rendezvous
saimnieka nosaukums konfigurācijas lapā atbilst iekārtas
nosaukumam, IP adresei un Rendezvous saimnieka
nosaukumam programmā Print Center.

Iespējams, ka tiek izmantots bojāts vai sliktas kvalitātes
interfeisa kabelis.

Nomainiet interfeisa kabeli. Pārliecinieties, vai tiek izmantots
augstas kvalitātes kabelis.

Programmā Print Center printera draiveris neveic automātisku iekārtas uzstādīšanu.

Iemesls

Risinājums

Iespējams, ka iekārta nav gatava darbam.

Pārliecinieties, ka kabeļi ir pareizi pieslēgti, iekārta ir ieslēgta
un deg gatavības indikators. Ja izmantojat USB vai Ethernet
tīkla centrmezgla savienojumu, mēģiniet pieslēgties tieši
datoram vai izmantot citu portu.

Iespējams, ka nav instalēta iekārtas programmatūra, vai arī tā
nav instalēta pareizi.

Pārbaudiet, vai PPD datne atrodas šādā cietā diska mapē:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kur “<lang>” apzīmē divu burtu valodas kodu
valodai, kuru jūs lietojat. Ja nepieciešams, instalējiet

196 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Programmā Print Center printera draiveris neveic automātisku iekārtas uzstādīšanu.

Iemesls

Risinājums

programmatūru vēlreiz. Norādījumus meklējiet lietošanas
pamācībā.

Postscript printera apraksta (PPD) datne ir bojāta.

Izdzēsiet PPD datni no šādas cietā diska mapes: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kur “<lang>” apzīmē divu burtu valodas kodu
valodai, kuru jūs lietojat. Instalējiet programmatūru vēlreiz.
Norādījumus meklējiet lietošanas pamācībā.

Iespējams, ka iekārta nav gatava darbam.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pareizi pieslēgti, iekārta ir ieslēgta
un deg gatavības indikators. Ja izmantojat USB vai Ethernet
tīkla centrmezgla savienojumu, mēģiniet pieslēgties tieši
datoram vai izmantot citu portu.

Iespējams, ka tiek izmantots bojāts vai sliktas kvalitātes
interfeisa kabelis.

Nomainiet interfeisa kabeli. Pārliecinieties, vai tiek izmantots
augstas kvalitātes kabelis.

Drukas darbs netika nosūtīts uz vēlamo iekārtu.

Iemesls

Risinājums

Iespējams, ka ir apturēta drukāšanas rinda.

Restartējiet drukas uzdevuma rindu. Atveriet print monitor
(drukas pārraugs) un izvēlieties Start Jobs (Sākt darbus).

Tiek izmantots nepareizs iekārtas nosaukums vai IP adrese.
Iespējams, ka jūsu drukāšanas darbu ir saņēmis cits printeris
ar līdzīgu nosaukumu, IP adresi vai Rendezvous saimnieka
nosaukumu.

Pārbaudiet produkta nosaukumu, IP adresi vai Rendezvous
saimnieka nosaukumu, izdrukājot konfigurācijas lapu. Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 110. lpp.

Pārbaudiet, vai nosaukums, IP adrese un Rendezvous
saimnieka nosaukums konfigurācijas lapā atbilst iekārtas
nosaukumam, IP adresei un Rendezvous saimnieka
nosaukumam programmā Print Center.

Iekapsulēta PostScript (EPS) datne nedrukājas ar pareizajiem fontiem.

Iemesls

Risinājums

Šī problēma rodas, izmantojot dažas programmas.

Pirms drukāšanas mēģiniet EPS datnē iekļautos fontu
lejupielādēt iekārtā.

Nosūtiet datni ASCII formātā nevis binārajā kodējumā.

Nevar izdrukāt no trešās personas USB kartes.

Iemesls

Risinājums

Šāda kļūda rodas, ja nav instalēta USB ierīču
programmatūra.

Pievienojot trešās personas USB karti, jums, iespējams,
nepieciešama Apple USB Adapter Card Support
programmatūra. Šīs programmatūras jaunākā versija ir
pieejama Apple tīmekļa vietnē.

LVWW

Visizplatītāko Macintosh problēmu risinājums 197

background image

Pēc draivera izvēles iekārta neparādās programmā Macintosh Print Center, ja savienojums izveidots ar USB kabeli.

Iemesls

Risinājums

Šo problēmu rada vai nu programmatūras vai aparatūras
sastāvdaļa.

Programmatūras problēmu risināšana

Pārbaudiet, vai jūsu Macintosh dators atbalsta USB.

Pārbaudiet, vai izmantojat iekārtas atbalstītu Macintosh
operētājsistēmu.

Pārliecinieties, vai jūsu Macintosh datorā ir atbilstoša
USB programmatūra no Apple.

Aparatūras problēmu risināšana

Pārliecinieties, vai iekārta ir ieslēgta.

Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pareizi pieslēgts.

Pārliecinieties, vai izmantojat atbilstošu ātrdarbīgu USB
kabeli.

Nodrošiniet, lai ķēdes jaudu nepatērē pārāk daudz USB
ierīču. Atvienojiet visas ķēdes ierīces un pieslēdziet
kabeli tieši USB portam saimniekdatorā.

Pārbaudiet, vai ķēdē nav saslēgti divi bezjaudas USB
centrmezgli pēc kārtas. Atvienojiet visas ķēdes ierīces un
pieslēdziet kabeli tieši USB portam saimniekdatorā.

PIEZĪME

iMac tastatūra ir bezjaudas USB centrmezgls.

198 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW