HP LaserJet P4510 Printer series - Iegultā tīmekļa serveris

background image

Iegultā tīmekļa serveris

Ierīce ir aprīkota ar iegultā tīmekļa serveri, kas nodrošina piekļuvi informācijai par ierīci un tīkla
darbībām. Šī informācija parādās tādās tīmekļa pārlūkprogrammās kā Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator, Apple Safari vai Firefox.

Iegultais tīmekļa serveris atrodas ierīcē. Tas nav ielādēts tīkla serverī.

Iegultais tīmekļa serveris nodrošina ierīces saskarni, lai to varētu lietot katrs, kuram pieejams dators ar
tīkla savienojumu un standarta tīmekļa pārlūkprogrammu. Datoram jābūt aprīkotam ar atbalstītu tīmekļa
pārlūkprogrammu, tādēļ nav jāinstalē vai jākonfigurē īpaša programmatūra. Lai piekļūtu iegultā tīmekļa
serverim, pārlūkprogrammas adreses rindiņā ierakstiet ierīces IP adresi. (Lai uzzinātu IP adresi,
drukājiet konfigurācijas lappusi. Papildu informāciju par konfigurācijas lappuses drukāšanu skat.

Informācijas un ilustratīvo lapu izdrukāšana 110. lpp.

.)

Pilnu iegultā tīmekļa servera raksturpazīmju un funkciju skaidrojumu meklējiet

Iegultā tīmekļa servera

izmantošana 115. lpp.

.