HP LaserJet P4510 Printer series - Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri

background image

Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri

Printera draiveri nodrošina piekļuvi iekārtas funkcijām un ļauj datoram sazināties ar iekārtu (izmantojot
printera valodu). Informācija ar papildu programmatūru un valodām atrodama piezīmēs par instalēšanu
un failos LASIMANI iekārtas lasāmatmiņas kompaktdiskā.

HP PCL 6 draivera apraksts

Ieteicams drukāšanai visās Windows vidēs

Vairumam lietotāju nodrošina vislielāko ātrumu, vislabāko drukas kvalitāti un iekārtas funkciju
atbalstu

Izveidots tā, lai salāgotu ar Windows Graphic Device Interface (GDI) (grafiskās ierīces saskarni),
panākot lielāko ātrumu Windows vidēs

Var nebūt saderīgs ar trešās puses un lietotāja norādītām lietojumprogrammām, kas balstītas uz
PCL 5

HP UPD PS draivera apraksts

Ieteicams drukāšanai, izmantojot Adobe

®

lietojumprogrammas vai citas augsta intensitātes līmeņa

grafikas lietojumprogrammas

Nodrošina atbalstu, ja nepieciešama drukāšana no PostScript emulācijas, vai PostScript flash fontu
atbalstu

HP UPD PCL 5 draivera apraksts

Ieteicams dažādiem biroja drukāšanas darbiem Windows vidēs

Saderīgs ar iepriekšējām PCL versijām un vecākām HP LaserJet iekārtām

Vislabākā izvēle drukāšanai, izmantojot trešās puses vai lietotāja norādītās lietojumprogrammas

Vislabākā izvēle, strādājot jauktās vidēs, kur iekārtai jābūt iestatītai darbam ar PCL 5 (UNIX, Linux,
lieldators)

Paredzēts izmantošanai uzņēmumu kopējās Windows vidēs, lai nodrošinātu tikai viena draivera
izmantošanu darbam ar vairākiem printeru modeļiem

Vēlams izmantot, nosūtot materiālu drukāšanai no mobilā Windows datora uz vairākiem printeru
modeļiem

LVWW

Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri

45