HP LaserJet P4510 Printer series - Ķīmiskas vielas

background image

Ķīmiskas vielas

HP ir apņēmies nodrošināt klientus ar informāciju par izstrādājumos esošajām ķīmiskajām vielām, kā
vajadzīgs, lai atbilstu, piemēram, REACH regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula EK Nr.

LVWW

Iekārtas vides aizsardzības programma 227

background image

1907/2006) likumīgajām prasībām. Pārskatu ar informāciju par ķīmiskajām vielām šajā izstrādājumā var
atrast vietnē:

www.hp.com/go/reach

.