HP LaserJet P4510 Printer series - HP LaserJet drukas izejmateriāli

background image

HP LaserJet drukas izejmateriāli

Tukšās HP LaserJet drukas kasetnes var ērti bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei ar programmas
HP Planet Partners starpniecību. Vairākās valodās sagatavotā informācija un norādījumi par
programmu ir iekļauti katrā HP LaserJet drukas kasetnes un izejmateriālu iesaiņojumā. Atgriežot
vairākas kasetnes kopā, jums būs jāmaksā mazāks vides nodoklis nekā nododot tās atsevišķi.

HP ir apņēmies nodrošināt atjautīgus, kvalitatīvus izstrādājumus un pakalpojumus, kuru projektēšana,
ražošana, izplatīšana, lietošana un otrreizēja pārstrāde nav videi kaitīga. Ja jūs piedalāties HP Planet
Partners programmā, mēs nodrošinām jūsu HP LaserJet drukāšanas kasetņu pienācīgu otrreizēju
pārstrādi, tādējādi iegūstot plastmasu un metālus jauniem izstrādājumiem un novēršot miljoniem tonnu
atkritumu nonākšanu izgāztuvēs. Ņemiet vērā, ka kasetnes jums netiks atdotas. Paldies, ka rūpējaties
par vidi!

LVWW

Iekārtas vides aizsardzības programma 225

background image

PIEZĪME

Nodošanas uzlīmes izmantojiet tikai, lai nodotu oriģinālas HP LaserJet drukāšanas

kasetnes. Lūdzu, neizmantojiet šo uzlīmi, lai nodotu HP strūklprinteru kasetnes, kasetnes, kuras nav
ražojis HP , vēlreiz uzpildītas vai ražotas kasentes, kā arī lai nodotu kasetni saskaņā ar garantiju. Lai
uzzinātu par HP strūklprinteru otrreizējo pārstrādi, lūdzu, atveriet

www.hp.com/recycle

.