HP LaserJet P4510 Printer series - Paziņojums par atbilstību

background image

Paziņojums par atbilstību

Paziņojums par atbilstību

Paziņojums par atbilstību

saskaņā ar ISO/IEC 17050-1 un EN 17050-1, dokumenta#: BOISB-0702-00-rel.1.0
Ražotāja nosaukums:

Hewlett-Packard Company

Ražotāja adrese:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

paziņo, ka šī iekārta

Iekārtas nosaukums:

HP LaserJet P4014 sērija, P4015 sērija un P4515 sērija

Reglamentējošais modeļa numurs

3)

:

BOISB-0702-00

Iekārtas iespējas:

VISAS

Drukas kasetnes: CC364A /CC364X

atbilst šādām iekārtas specifikācijām:

Drošība:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. kategorijas lāzera/LED ierīce)
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005/EN55022:2006 - klase B

1)

EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC nodaļa 47 CFR, 15. daļa B klase

2)

/ICES-003, 4. izdevums

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Papildinformācija:

Šis izstrādājums atbilst EMC direktīvas 2004/108/EEC un zemsprieguma direktīvas 2006/95/EC prasībām, un tas atbilst CE atzīmei.

1) Šī iekārta ir pārbaudīta tipiskā konfigurācijā ar Hewlett-Packard personālo datoru sistēmām.

2) Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību nosaka šādi apstākļi: (1) šī ierīce nevar radīt bīstamus traucējumus un (2) šai ierīcei
jāatbilst jebkuriem uztvertajiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, ko var radīt nevēlama darbība.

3) Reglamentēšanas nolūkos šim izstrādājumam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Šo numuru nedrīkst sajaukt ar iekārtas
nosaukumu vai iekārtas numuru (-iem).

Boise, Idaho , USA

2007. gada 29. jūnijā

Tikai jautājumos par reglamentāciju:

Kontaktinformācija
Eiropā:

Vietējais Hewlett-Packard tirdzniecības un apkalpošanas birojs vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/
Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKSS: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/

go/certificates

Kontaktinformācija
ASV:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, , (Tālrunis:
208-396-6000)

LVWW

Paziņojums par atbilstību 229