HP LaserJet P4510 Printer series - IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Papildus iegultā tīmekļa servera izmantošanai varat izmantot arī vadības paneļa izvēlnes, lai iestatītu
IPv6 adresi.

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS
KONFIGURĒŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu I/O (Padeve/Izvade), un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu EMBEDDED JETDIRECT MENU (IEGULTĀ
JETDIRECT IZVĒLNE)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu TCP/IP, un pēc tam nospiediet

OK

.

6.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu IPV6 SETTINGS (IPV6 IESTATĪJUMI), un pēc
tam nospiediet

OK

.

LVWW

Tīkla konfigurēšana

67

background image

7.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu ADDRESS (ADRESE), un pēc tam nospiediet

OK

.

8.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu MANUAL SETTINGS (MANUĀLI
IESTATĪJUMI)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

9.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu ENABLE (IESPĒJOT), un pēc tam nospiediet

OK

.

10.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu ADDRESS (ADRESE), un pēc tam nospiediet

OK

.

11.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai
ievadītu adresi. Nospiediet

OK

.

PIEZĪME

Ja izmantojat bultiņu pogas, tad pēc katra cipara ievadīšanas jānospiež

OK

.

12.

Nospiediet

Izvēlne

, lai atgrieztos stāvoklī Ready (Gatavs).