HP LaserJet P4510 Printer series - Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi

background image

Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi

Drukas servera saites ātrumam un sakaru režīmam jāatbilst tīklam. Vairumā gadījumu iekārta jāatstāj
automātiskajā režīmā. Ja veiksiet nepareizas izmaiņas saites ātruma iestatījumos, iespējams, iekārta
nevarēs sazināties ar citām tīkla ierīcēm. Ja nepieciešams veikt izmaiņas, izmantojiet iekārtas vadības
paneli.

PIEZĪME

Izdarot izmaiņas šajos iestatījumos, iekārta vispirms izslēgsies un tad ieslēgsies. Veiciet

izmaiņas tikai tad, kad iekārta netiek darbināta.

1.

Nospiediet

izvēlni

.

2.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA), un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu I/O (Padeve/Izvade), un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

4.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu EMBEDDED JETDIRECT (IEGULTAIS
JETDIRECT), un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

5.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu LINK SPEED (SAITES ĀTRUMS), un pēc tam
nospiediet

OK

(LABI).

6.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu vienu no zemāk parādītajām opcijām.

Iestatījums

Apraksts

Automātisks

Drukas serveris, lai nodrošinātu tīklā pieļaujamo maksimālo saites ātrumu un
sakaru režīmu, konfigurāciju veic automātiski.

10T HALF (10T DAĻĒJS)

10 megabaiti sekundē (Mbps), pusdupleksā darbība

10T FULL (10T PILNS)

10 Mbps, pilndupleksā darbība.

100TX HALF (100TX DAĻĒJS)

100 Mbps, pusdupleksā darbība.

100TX FULL (100TX PILNS)

100 Mbps, pilndupleksā darbība.

100TX AUTO

Ierobežo automātisko saskaņošanu līdz maksimālajam saites ātrumam 100
Mbps

1000TX FULL (1000TX PILNS)

1000 Mbps, pilndupleksā darbība.

7.

Nospiediet

OK

(LABI). Iekārta izslēdzas un pēc tam ieslēdzas.

LVWW

Tīkla konfigurēšana

69

background image

70

Nodaļa 5 Savienojamība

LVWW

background image

6