HP LaserJet P4510 Printer series - Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana

background image

Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana

Izmantojiet iegulto tīmekļa serveri tīkla paroles iestatīšanai vai esošās paroles mainīšanai.

1.

Atveriet iegulto tīmekļa serveri un noklikšķiniet uz cilnes Settings (Iestatījumi).

2.

Kreisās puses panelī noklikšķiniet uz Security (Drošība).

PIEZĪME

Ja parole ir iepriekš iestatīta, jums pieprasīs to ievadīt. Ievadiet paroli un noklikšķiniet

uz Apply (Lietot).

3.

Laukā, kas paredzēts Device Password (Ierīces parolei), ierakstiet jauno paroli lodziņā New
Password
(Jaunā parole) un lodziņā Verify Password (Paroles pārbaude).

4.

Loga apakšdaļā noklikšķiniet uz Apply (Lietot), lai saglabātu paroli.