HP LaserJet P4510 Printer series - Akustikas specifikācijas

background image

Akustikas specifikācijas

Tabula C-5

Skaņas stipruma un spiediena līmenis

Iekārtas modelis

Skaņas stipruma līmenis

Noteikts ar ISO 9296 standartu

HP LaserJet P4014 modeļi

Drukāšana

L

WAd

= 7,1 beli (A) [71 dB(A)]

Gatavs

L

WAd

= 4,0 beli (A) [40 dB(A)]

HP LaserJet P4015 modeļi

Drukāšana

L

WAd

= 7,2 beli (A) [72 dB(A)]

Gatavs

L

WAd

= 4,1 beli (A) [41 dB(A)]

HP LaserJet P4515 modeļi

Drukāšana

L

WAd

= 7,4 beli (A) [74 dB(A)]

Gatavs

L

WAd

= 4,8 beli (A) [48 dB(A)]

Iekārtas modelis

Skaņas spiediena līmenis

Noteikts ar ISO 9296 standartu

HP LaserJet P4014 modeļi

Drukāšana

L

pAm

=58 dB (A)

Gatavs

L

pAm

=27 dB (A)

HP LaserJet P4015 modeļi

Drukāšana

L

pAm

=58 dB (A)

Gatavs

L

pAm

=27 dB (A)

HP LaserJet P4515 modeļi

Drukāšana

L

pAm

=60 dB (A)

Gatavs

L

pAm

=31 dB (A)

1

Vērtību pamatā ir iepriekšēji dati. Pašreizējo informāciju skatiet

www.hp.com/support/hpljp4010series

vai

www.hp.com/

support/hpljp4510series

.

2

HP LaserJet P4014 ātrums ir 45 lpp./min. vēstules formātam. HP LaserJet P4015 ātrums ir 52 lpp./min. vēstules formātam.
HP LaserJet P4515 ātrums ir 62 lpp./min. vēstules formātam.

3

Konfigurācija pārbaudīta (HP LaserJet P4014): LJ P4014n modelis, drukāšana uz A4 izmēra papīra vienpusējas drukas režīmā

4

Konfigurācija pārbaudīta (HP LaserJet P4015): LJ P4015n modelis, drukāšana uz A4 izmēra papīra vienpusējas drukas režīmā

5

Konfigurācija pārbaudīta (HP LaserJet P4515): LJ P4515n modelis, drukāšana uz A4 izmēra papīra vienpusējas drukas režīmā

220 Pielikums C Specifikācijas

LVWW