HP LaserJet P4510 Printer series - Elektrības specifikācijas

background image

Elektrības specifikācijas

BRĪDINĀJUMS!

Strāvas stipruma prasības ir atkarīgas no valsts/reģiona, kur printeris tiek pārdots.

Nepārveidojiet darba spriegumus. Tā var sabojāt iekārtu un zaudēt garantiju.

Tabula C-3

Strāvas stipruma prasības

Specifikācija

110 voltu modeļi

220 voltu modeļi

Strāvas stipruma prasības

100 līdz 127 voltu (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz)

220 līdz 240 voltu (± 10%)

50/60 Hz (± 2 Hz)

Nominālstrāva

10,7 amp

5,7 amp

Tabula C-4

Strāvas patēriņš (vidējais, vatos)

Iekārtas modelis

Drukāšana

Gatavs

Iemidzināt

Izslēgts

HP LaserJet P4014 modeļi

800 W

18 W

13 W

Mazāk nekā
0,1 W

HP LaserJet P4015 modeļi

840 W

18 W

13 W

Mazāk nekā
0,1 W

HP LaserJet P4515 modeļi

910 W

20 W

13 W

Mazāk nekā
0,1 W

1

Vērtības var mainīties Pašreizējo informāciju skatiet

www.hp.com/support/hpljp4010series

vai

www.hp.com/support/

hpljp4510series

.

2

Strāvas stipruma skaitliskie rādītāji ir vislielākie, kas izmērīti pie visām standarta spriegumu vērtībām.

3

Noklusējuma laiks no režīma Gatavs līdz Iemidzināt ir 30 minūtes.

4

Siltuma daudzums, kas izdalās režīmā Gatavs ir 70 BTU/stundā.

5

Atkopšanas laiks no režīma Iemidzināt līdz drukāšanas sākšanai ir mazāk nekā 15 sekundes.

6

HP LaserJet P4014 ātrums ir 45 lpp./min. vēstules formātam. HP LaserJet P4015 ātrums ir 52 lpp./min. vēstules formātam.
HP LaserJet P4515 ātrums ir 62 lpp./min. vēstules formātam.

LVWW

Elektrības specifikācijas 219