HP LaserJet P4510 Printer series - Vadības panelis

background image

Vadības panelis

Vadības paneļa izkārtojums

Vadības paneļa izvēlņu izmantošana

Izvēlne Show Me How (Kā to darīt)

Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana)

Izvēlne Information (Informācija)

Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde)

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

Apkopes izvēlne

LVWW

11