HP LaserJet P4510 Printer series - Apkopes izvēlne

background image

Apkopes izvēlne

Izvēlne SERVICE (Apkope) ir bloķēta un, lai to atvērtu, nepieciešams PIN kods. Šī izvēlne ir paredzēta
pilnvarotam apkopes personālam.

LVWW

Apkopes izvēlne

39

background image

40

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

3