HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne MBM-5 (multi-bin mailbox) (pastkastīte ar vairākiem uztvērējiem)

background image

Apakšizvēlne MBM-5 (multi-bin mailbox) (pastkastīte ar vairākiem

uztvērējiem)

Šī izvēlne parādās tikai tad, kad pievienota papildu nopērkamā pastkastīte ar 5 uztvērējiem.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

OPERATION MODE
(DARBĪBAS REŽĪMS)

MAILBOX (PASTKASTĪTE)

STACKER (ŠĶIROTĀJS)

JOB SEPARATOR (DARBU
ATDALĪTĀJS)

COLLATOR (SALICĒJS)

Atlasiet veidu, kādā pastkastīte ar 5 uztvērējiem šķiro darbus.

MAILBOX (PASTKASTĪTE): Katra pastkastīte piešķirta
kādam lietotājam vai lietotāju grupai. Šis ir noklusējuma
iestatījums.

STACKER (ŠĶIROTĀJS): Lai sakārtotu kaudzītēs darba
kopijas, iekārta izmanto visus uztvērējus. Vispirms darbi tiek
nosūtīti uz apakšējo uztvērēju, pēc tam uz nākošo uztvērēju
augstāk, un tā joprojām. Kad visi uztvērēji ir pilni, iekārta
apstājas.

JOB SEPARATOR (DARBU ATDALĪTĀJS): Katrs darbs tiek
novietots atsevišķā uztvērējā. Darbi tiek novietoti tukšā
uztvērējā, sākot ar augšējo uztvērēju.

COLLATOR (SALICĒJS) : Iekārta iešķiro darbu kopijas
atsevišķos uztvērējos.