HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne Resets (Atiestatīšana)

background image

Apakšizvēlne Resets (Atiestatīšana)

Izmantojiet šo apakšizvēlni, lai atgrieztos pie noklusējuma iestatījumiem un mainītu iestatījumus,
piemēram, miega režīmu.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

RESTORE FACTORY
SETTINGS (ATJAUNOT
RŪPNĪCAS
IESTATĪJUMUS)

Nav jāatlasa vērtība.

Veic vienkāršu atiestatīšanu un atjauno lielāko daļu rūpnīcas
(noklusējuma) un tīkla iestatījumu. Turklāt šis vienums iztīra
ievadbuferi, lai veiktu aktīvo padevi/izvadi.

UZMANĪBU!

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana drukāšanas

laikā atceļ drukas darbu.

SLEEP MODE (MIEGA
REŽĪMS)

ON (IESLĒGTS)

OFF (IZSLĒGTS)

Ieslēdz vai izslēdz miega režīmu. Miega režīma izmantošana
dod šādas priekšrocības:

Samazina patērētās enerģijas daudzumu, ja iekārta
netiek darbināta.

Samazina iekārtas elektrisko sastāvdaļu nolietojumu
(izslēdz displeja aizmugurgaismojumu, tomēr informācija
displejā joprojām ir salasāma).

Iekārta automātiski iziet no miega režīma, nosūtot drukas
darbu, nospiežot iekārtas vadības paneļa pogu, atverot padevi
vai augšējo vāku.

Varat iestatīt, cik ilgi iekārta paliek nenodarbināta, pirms pāriet
miega režīmā.

Noklusējuma iestatījums ir ON (IESLĒGTS) .

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect (turpinājums)

36

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW