HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne Stapler Stacker (skavotājs/šķirotājs)

background image

Apakšizvēlne Stapler Stacker (skavotājs/šķirotājs)

Šī izvēlne parādās tikai tad, kad pievienots papildu nopērkamais skavotājs/šķirotājs.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

STAPLES (SKAVAS)

NONE (NEKAS)

ONE-LEFT-ANGLED
(VIENA SKAVA KREISAJĀ
STŪRĪ)

Atlasiet, vai jāskavo visi darbi. Atlasot ONE-LEFT-ANGLED
(VIENA SKAVA KREISAJĀ STŪRĪ)
, visi darbi tiek skavoti.
Noklusējuma iestatījums ir NONE (NEKAS).

STAPLES OUT (BEIGUŠĀS
SKAVAS)

STOP (APTURĒT)

CONTINUE (TURPINĀT)

Atlasiet opciju apturēt vai turpināt drukāšanu, kad skavotājā
beigušās skavas. Noklusējuma iestatījums ir STOP
(APTURĒT)
.