HP LaserJet P4510 Printer series - Izvēlne Information (Informācija)

background image

Izvēlne Information (Informācija)

Izvēlnē INFORMATION (INFORMĀCIJA) iekļautas informācijas lapas par iekārtu, kurās sniegta
detalizētas ziņas par iekārtu un tās konfigurāciju. Ritiniet uz vēlamo informācijas lapu un pēc tam
nospiediet uz

OK

(Labi).

Vienums

Paskaidrojums

PRINT MENU MAP
(IZDRUKĀT IZVĒLŅU KARTI)

Izdrukā vadības paneļa izvēlņu karti, kurā parādīts vadības paneļa izvēlņu vienumu
izkārtojums un to pašreizējie iestatījumi.

PRINT CONFIGURATION
(DRUKAS KONFIGURĀCIJA)

Izdrukā iekārtas pašreizējo konfigurāciju. Ja instalēts HP Jetdirect drukas serveris, tad tiks
izdrukāta arī HP Jetdirect konfigurācijas lapa.

PRINT SUPPLIES STATUS
PAGE (DRUKAS
MATERIĀLU STATUSA
LAPA)

Izdrukā izejmateriālu statusa lapu, kurā parādīts iekārtas izejmateriālu līmenis, aptuvens
atlikušo lapu skaits, kasetnes lietošanas informācija, sērijas numurs, lapu skaits un
pasūtīšanas informācija. Šī lapa pieejama tikai tad, ja tiek izmantoti oriģinālie
HP izejmateriāli.

PRINT USAGE PAGE
(IZDRUKĀT
IZMANTOŠANAS LAPU)

Izdrukā lapu, kurā parādīts visu caur iekārtu virzīto papīra izmēru skaits; norāda, vai druka
bijusi vienpusēja vai divpusēja, un parāda lapu skaitu.

PRINT FILE DIRECTORY
(IZDRUKĀT FAILU
DIREKTORIJU)

Izdrukā faila direktoriju, kurā parādīta informācija par visām instalētajām lielapjoma atmiņas
ierīcēm. Šis vienums parādās tikai tad, ja iekārtā instalēta lielapjoma atmiņas ierīce, kuras
failu sistēmu iekārta atpazīst.

PRINT PCL FONT LIST
(IZDRUKĀT PCL FONTU
SARAKSTU)

Izdrukā PCL fontu sarakstu, kurā parādīti visi iekārtai pašreiz pieejamie PCL fonti.

PRINT PS FONT LIST
(IZDRUKĀT PS FONTU
SARAKSTU)

Izdrukā PS fontu sarakstu, kurā parādīti visi iekārtai pašreiz pieejamie PS fonti.

LVWW

Izvēlne Information (Informācija)

17