HP LaserJet P4510 Printer series - Izvēlņu izmantošana

background image

Izvēlņu izmantošana

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas vai uz augšup vērstās bultiņas lai naviģētu sarakstos.

3.

Nospiediet

OK

, lai atlasītu atbilstošo opciju.

4.

Nospiediet uz atpakaļvērstā bultiņas , lai atgrieztos iepriekšējā līmenī.

5.

Nospiediet

Izvēlne

, lai izietu no izvēlnes.

6.

Nospiediet palīdzības pogu , lai skatītu papildinformāciju par vienumu.

Zemāk uzskaitītas galvenās izvēlnes.

Galvenās izvēlnes

SHOW ME HOW (KĀ TO DARĪT)

RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA)

INFORMATION (INFORMĀCIJA)

PAPER HANDLING (PAPĪRA APSTRĀDE)

CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA)

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA)

SERVICE (APKALPOŠANA)

14

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW