HP LaserJet P4510 Printer series Help

background image
background image
background image

HP geïntegreerde webserver

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en garantie

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking of vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is verboden, behalve zoals
toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en
services van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke
producten en services wordt geleverd. Niets
in deze verklaring mag worden opgevat als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in deze
verklaring.

Handelsmerken en credits

Adobe® en PostScript® zijn handelsmerken
van Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® en Windows® zijn in de VS
geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corp.

Edition 1, 8/2007

background image

Inhoudsopgave

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver? ................................................................................................ 2

Functies .............................................................................................................................. 2
HP Web JetAdmin en de HP geïntegreerde webserver ...................................................... 3

Systeemvereisten ................................................................................................................................. 4
De HP geïntegreerde webserver openen ............................................................................................. 5
Aanmelden en afmelden ...................................................................................................................... 6

Als beheerder aanmelden .................................................................................................... 7
Afmelden als beheerder ...................................................................................................... 7

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren ................................................................................... 8

2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

Status apparaat ................................................................................................................................. 12
Configuratiepagina ............................................................................................................................. 14
Pagina Status benodigdheden ........................................................................................................... 17
Scherm Pagina gebeurtenislogboek .................................................................................................. 19
Gebruikspagina .................................................................................................................................. 20
Apparaatgegevens ............................................................................................................................. 23
Foto van bedieningspaneel ................................................................................................................ 24
Afdrukken ........................................................................................................................................... 25

Een bestand afdrukken of firmware bijwerken vanuit het scherm Afdrukken .................... 26

3 Het product configureren vanaf de schermen van het tabblad Instellingen

Apparaat configureren ........................................................................................................................ 28

De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken ............................................ 29

Formaten/typen laden ........................................................................................................................ 30
E-mailserver ....................................................................................................................................... 31

Uitgaande e-mail configureren ........................................................................................... 32
Het retour-e-mailadres configureren .................................................................................. 32

Waarschuwingen ................................................................................................................................ 33

Het scherm Waarschuwingen gebruiken met een apparaat ............................................. 34

AutoSend ............................................................................................................................................ 38

De functie AutoSend inschakelen ...................................................................................... 39

Beveiliging .......................................................................................................................................... 40

Beveiligingsinstellingen configureren ................................................................................. 42
De wizard Beveiliging van HP Jetdirect configureren ........................................................ 47

Overige koppelingen bewerken .......................................................................................................... 48

Een koppeling toevoegen .................................................................................................. 49
Een koppeling verwijderen ................................................................................................. 49

NLWW

iii

background image

Apparaatgegevens ............................................................................................................................. 50
Taal .................................................................................................................................................... 51
Datum & tijd ........................................................................................................................................ 53

Datum-/tijdsindeling ........................................................................................................... 54
Tijdafwijkingscorrectie ........................................................................................................ 55

Wektijd ................................................................................................................................................ 56

4 Netwerkfuncties beheren vanuit de schermen van het tabblad Netwerk

Overzicht ............................................................................................................................................ 60

5 Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

hp instant support .............................................................................................................................. 65

Hoe werkt hp instant support? ........................................................................................... 65
De informatie die u van hp instant support kunt krijgen ..................................................... 65

Benodigdheden bestellen ................................................................................................................... 66
Productondersteuning ........................................................................................................................ 67
Demo .................................................................................................................................................. 68
Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract .................................................................................... 69

Index ................................................................................................................................................................... 71

iv

NLWW

background image

Lijst van tabellen

Tabel 1-1 HP geïntegreerde webserver ............................................................................................................. 8
Tabel 2-1 Status apparaat ................................................................................................................................ 12
Tabel 2-2 Configuratiepagina ........................................................................................................................... 15
Tabel 2-3 Pagina Status benodigdheden ......................................................................................................... 17
Tabel 2-4 Pagina gebeurtenislogboek ............................................................................................................. 19
Tabel 2-5 Gebruikspagina ................................................................................................................................ 21
Tabel 2-6 Pagina Afdrukken ............................................................................................................................. 26
Tabel 3-1 Apparaat configureren ..................................................................................................................... 28
Tabel 3-2 Formaten/typen laden ...................................................................................................................... 30
Tabel 3-3 E-mailserver ..................................................................................................................................... 31
Tabel 3-4 Waarschuwingen .............................................................................................................................. 34
Tabel 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 38
Tabel 3-6 Beveiliging ........................................................................................................................................ 40
Tabel 3-7 Overige koppelingen bewerken ....................................................................................................... 48
Tabel 3-8 Taal .................................................................................................................................................. 51
Tabel 3-9 Datum & tijd ...................................................................................................................................... 53
Tabel 3-10 Wektijd ........................................................................................................................................... 56
Tabel 4-1 Netwerkinstellingen .......................................................................................................................... 60

NLWW

v

background image

vi

NLWW

background image

Lijst van afbeeldingen

Afbeelding 1-1 Dialoogvenster Netwerkwachtwoord opgeven ........................................................................... 7
Afbeelding 1-2 Voorbeeld van een scherm van de HP EWS ............................................................................ 8
Afbeelding 2-1 Scherm Status apparaat .......................................................................................................... 12
Afbeelding 2-2 Scherm Configuratiepagina ..................................................................................................... 15
Afbeelding 2-3 Scherm Pagina Status benodigdheden ................................................................................... 17
Afbeelding 2-4 Scherm Pagina gebeurtenislogboek ........................................................................................ 19
Afbeelding 2-5 Scherm Gebruikspagina ......................................................................................................... 21
Afbeelding 2-6 Scherm Apparaatgegevens ..................................................................................................... 23
Afbeelding 2-7 Scherm Foto van bedieningspaneel ........................................................................................ 24
Afbeelding 2-8 Scherm Afdrukken .................................................................................................................... 26
Afbeelding 3-1 Scherm Apparaat configureren ................................................................................................ 28
Afbeelding 3-2 Scherm Formaten/typen laden ................................................................................................. 30
Afbeelding 3-3 Scherm E-mailserver ................................................................................................................ 31
Afbeelding 3-4 Scherm Waarschuwingen ........................................................................................................ 34
Afbeelding 3-5 Scherm Waarschuwingen - instellen ........................................................................................ 35
Afbeelding 3-6 Scherm Waarschuwingen - testen ........................................................................................... 37
Afbeelding 3-7 Scherm AutoSend .................................................................................................................... 38
Afbeelding 3-8 Scherm Beveiliging .................................................................................................................. 40
Afbeelding 3-9 Scherm Beveiligingsinstellingen configureren ........................................................................ 42
Afbeelding 3-10 De wizard Beveiliging van HP Jetdirect configureren ............................................................ 47
Afbeelding 3-11 Scherm Overige koppelingen bewerken ................................................................................ 48
Afbeelding 3-12 Scherm Apparaatgegevens ................................................................................................... 50
Afbeelding 3-13 Scherm Taal ........................................................................................................................... 51
Afbeelding 3-14 Scherm Datum & tijd .............................................................................................................. 53
Afbeelding 3-15 Scherm Datum-/tijdsindeling .................................................................................................. 54
Afbeelding 3-16 Scherm Datum en tijd – tijdafwijkingscorrectie ...................................................................... 55
Afbeelding 3-17 Scherm Wektijd ..................................................................................................................... 56
Afbeelding 4-1 Scherm Netwerkinstellingen ................................................................................................... 60
Afbeelding 5-1 scherm Apparaatgegevens ...................................................................................................... 63

NLWW

vii

background image

viii

NLWW

background image

1