HP LaserJet P4510 Printer series - Configuratiepagina

background image

Configuratiepagina

Gebruik het scherm Configuratiepagina om de huidige productinstellingen te bekijken,
printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline

14

Hoofdstuk 2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

NLWW

background image

memory modules) te controleren. In de volgende afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm
kunt gebruiken.

Afbeelding 2-2

Scherm Configuratiepagina

1

2

3

4

5

6

7

NLWW

Configuratiepagina

15

background image

Tabel 2-2

Configuratiepagina

Onderdeel

Gebied op het scherm

Informatie over of mogelijkheden van het gebied

1

HP EWS-tabbladen en -menu's Zie voor meer informatie

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

op pagina 8

.

2

Printerinformatie

Geeft het serienummer, de versienummers en overige informatie voor
het apparaat weer.

3

Geïnstall. personality's en
opties

Lijsten:

Versie en TCP/IP-adres van alle netwerkapparatuur die is
aangesloten op het product (Jetdirect of interne Jetdirect).

Alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command
language) en PS (PostScript®)).

Geeft opties weer die in elke DIMM-sleuf en EIO-sleuf zijn
geïnstalleerd.

USB-apparaten die aangesloten kunnen worden op een printer die
als host USB-controller dienst doet, bijv. apparaten voor
massaopslag, kaartlezers of toetsenblokken.

4

Geheugen

Geeft informatie over het geheugen, PCL DWS (Driver Work Space) en
bronopslaginformatie.

5

Logbestand

Geeft het overzicht van het aantal actieve vermeldingen in het
gebeurtenislogboek en de totale capaciteit van het gebeurtenislogboek.

6

Beveiliging

Geeft informatie over vergrendeling van het bedieningspaneel, opties
voor schrijfbeveiliging van de schijf en direct connect-poorten (USB of
parallel).

U kunt de status van direct connect-poorten wijzigen via het tabblad
Instellingen op het scherm Beveiliging door het selectievakje Direct
Ports uitschakelen
in of uit te schakelen.

Ga naar het scherm Beveiliging onder het tabblad Instellingen en
selecteer Beveiligingsinstellingen configureren om de
beveiligingsinstellingen te wijzigen.

7

Papierladen en -opties

Geeft het formaat en soort afdrukmateriaal weer dat voor elke lade in
het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere
accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt
de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven.

16

Hoofdstuk 2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

NLWW