HP LaserJet P4510 Printer series - Datum & tijd

background image

Datum & tijd

Gebruik het scherm Datum & tijd om de producttijd te updaten. In de volgende afbeelding en tabel
wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Afbeelding 3-14

Scherm Datum & tijd

1

2

3

4

5

Tabel 3-9

Datum & tijd

Onderdeel

Gebied op het scherm

Informatie over of mogelijkheden van het gebied

1

HP EWS-tabbladen en -menu's

Zie voor meer informatie

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

op pagina 8

.

2

Huidige datum en huidige tijd

Toont de productdatum en -tijd waarop de EWS is geopend. Als een van
beide niet correct is, kan een IT-beheerder de informatie via het
bedieningspaneel van het apparaat of deze HP EWS-pagina wijzigen.

3

Datum-/tijdsindeling

Gebruik deze knop om een scherm te openen waar u de datum- en
tijdsindeling kunt selecteren.

4

Tijdafwijkingscorrectie

Klik op deze knop om een netwerktijdserver te configureren. Hiermee wordt
tijdafwijking gecorrigeerd met behulp van een netwerktijdserver van uw
keuze. Zie voor meer informatie

Tijdafwijkingscorrectie op pagina 55

.

5

Vernieuwen

Gebruik deze knop om de productdatum en -tijd op het scherm te updaten.
Zie voor meer informatie

Datum-/tijdsindeling op pagina 54

.

NLWW

Datum & tijd

53