HP LaserJet P4510 Printer series - Waarschuwingen

background image

Waarschuwingen

Vanuit het scherm Waarschuwingen kunnen IT-beheerders het product zodanig instellen dat
probleem- en statuswaarschuwingen via e-mail naar personen van uw keuze kunnen worden gestuurd.
Wanneer deze functie is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen automatisch worden verzonden met
informatie over benodigdheden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere
personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts díe waarschuwingen ontvangt die zijn
aangegeven. Een beheerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bestellen van
printcartridges of het oplossen van problemen en kan waarschuwingen ontvangen zodra de toner bijna
op is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden beheerd door
een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen over het onderhouden
van het apparaat en het bijvullen van nietjes in het voorste of achterste nietapparaat.

OPMERKING:

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd,

kunt u vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een
apparaat voor permanente opslag kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen
verzenden).

Door de optie Berichten in het Configuratiescherm selecteren om te onderdrukken te selecteren
(beschikbaar in het scherm Waarschuwingen - instellen dat verschijnt als u op de knop Nieuwe
bestemmingslijst
drukt), kunt u de statusberichten Bestel cartridge of Vervang cartridge op het
bedieningspaneel onderdrukken. Het bericht wordt alleen onderdrukt op het bedieningspaneel als ten
minste een van deze waarschuwingen is geselecteerd voor ontvangst.

In de volgende afbeelding, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruikten om
bestemmingen en bestemmingslijsten te bewerken, te testen en te wissen.

NLWW

Waarschuwingen

33

background image

OPMERKING:

De uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld als u de e-mailwaarschuwingen wilt laten

functioneren. Zie

Uitgaande e-mail configureren op pagina 32

voor het inschakelen van uitgaande e-

mail.

Afbeelding 3-4

Scherm Waarschuwingen

1

2

6

3

4

5

Tabel 3-4

Waarschuwingen

Onderdeel

Gebied op het scherm

Informatie over of mogelijkheden van het gebied

1

HP EWS-tabbladen
en -menu's

Zie voor meer informatie

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

op pagina 8

.

2

Overzicht van
bestemmingslijst

Geeft de huidige selecties weer voor elke bestemming. Het veld Lijstnaam
verschijnt alleen indien er een harde schijf is geïnstalleerd.

3

Bewerken

Met deze knop kunt u wijzigingen aanbrengen in de bestemming of
bestemmingslijst.

4

Test

Met deze knop kunt u een testwaarschuwing verzenden naar de bestemming
of bestemmingslijst.

5

Verwijderen

Met deze knop kunt u de bestemming of bestemmingslijst verwijderen.

6

Nieuwe bestemmingslijst

Met deze knop kunt u de instellingen voor een nieuwe bestemmingslijst voor
waarschuwingen definiëren.