HP LaserJet P4510 Printer series - Aanmelden en afmelden

background image

Aanmelden en afmelden

De HP EWS heeft schermen die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de
configuratieopties te wijzigen. Welke schermen en instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier
waarop u toegang hebt tot de HP EWS: als een algemene gebruiker, een IT-beheerder of een
serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door een IT-beheerder of een serviceprovider worden
aangepast.

In een HP EWS die met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad Informatie beschikbaar voor
gebruikers die zich niet aanmelden met het wachtwoord. Als geen wachtwoord is ingesteld
(standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om
toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP EWS (Instellingen en Netwerk).

OPMERKING:

Zie

Beveiliging op pagina 40

voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in

de rol van IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent.

6

Hoofdstuk 1 Overzicht

NLWW