HP LaserJet P4510 Printer series Hjelp

background image
background image
background image

HPs innebygde webserver

Brukerhåndbok

background image

Opphavsrett og garanti

© 2007 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av det som er tillatt i henhold til
lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter
og -tjenester går frem av
garantibestemmelsene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal bli sett på som
tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Edition 1, 8/2007

background image

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd webserver? .......................................................................................................... 2

Funksjoner .......................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin og HPs innebygde webserver ................................................................ 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Åpne HPs innebygde webserver .......................................................................................................... 5
Logge på og logge av ........................................................................................................................... 6

Slik logger du deg på som administrator ............................................................................. 7
Slik logger du deg av som administrator ............................................................................. 7

Navigere i HPs innebygde webserver .................................................................................................. 8

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Enhetsstatus ...................................................................................................................................... 12
Konfigurasjonsside ............................................................................................................................. 14
Statusside for rekvisita ....................................................................................................................... 16
Hendelsesloggside ............................................................................................................................. 18
Forbruksside ....................................................................................................................................... 19
Enhetsinformasjon .............................................................................................................................. 22
Øyeblikksbilde av kontrollpanel .......................................................................................................... 23
Skriv ut ............................................................................................................................................... 24

Skrive ut en fil eller oppdatere fastvare fra Skriv ut-siden ................................................. 25

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

Konfigurer enhet ................................................................................................................................. 28

Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden ....................................................................... 29

Skuffstørrelser/-typer .......................................................................................................................... 30
E-postserver ....................................................................................................................................... 31

Konfigurere utgående e-post ............................................................................................. 32
Konfigurere retur-e-postadressen ...................................................................................... 32

Varsler ................................................................................................................................................ 33

Bruke Varsler-siden med et produkt ................................................................................. 34

AutoSend ............................................................................................................................................ 38

Slik slår du på AutoSend-funksjonen ................................................................................. 39

Sikkerhet ............................................................................................................................................ 40

Konfigurer sikkerhetsinnstillinger ....................................................................................... 42
Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon i HP Jetdirect ............................................................ 46

Rediger andre koblinger ..................................................................................................................... 48

Legge til en kobling ............................................................................................................ 49
Fjerne en kobling ............................................................................................................... 49

NOWW

iii

background image

Enhetsinformasjon .............................................................................................................................. 50
Språk .................................................................................................................................................. 51
Dato og tid .......................................................................................................................................... 52

Dato/tid-format ................................................................................................................... 53
Stilling av klokke ................................................................................................................ 54

Oppvåkningstidspunkt ........................................................................................................................ 55

4 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt .............................................................................................................................................. 58

5 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support ............................................................................................................................... 62

Slik fungerer hp instant support ......................................................................................... 62
Informasjon du kan få fra hp instant support ..................................................................... 62

Kjøp rekvisita ...................................................................................................................................... 63
Produktstøtte ...................................................................................................................................... 64
Vis meg hvordan ................................................................................................................................ 65
Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt .................................................................................. 66

Stikkordregister ................................................................................................................................................ 67

iv

NOWW

background image

Tabelliste

Tabell 1-1 HPs innebygde webserver ................................................................................................................ 8
Tabell 2-1 Enhetsstatus .................................................................................................................................... 12
Tabell 2-2 Konfigurasjonsside .......................................................................................................................... 15
Tabell 2-3 Statusside for rekvisita .................................................................................................................... 16
Tabell 2-4 Hendelsesloggside .......................................................................................................................... 18
Tabell 2-5 Forbruksside .................................................................................................................................... 21
Tabell 2-6 Skriv ut-side ..................................................................................................................................... 25
Tabell 3-1 Konfigurer enhet .............................................................................................................................. 28
Tabell 3-2 Skuffstørrelser/-typer ....................................................................................................................... 30
Tabell 3-3 E-postserver .................................................................................................................................... 31
Tabell 3-4 Varsler ............................................................................................................................................. 34
Tabell 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 38
Tabell 3-6 Sikkerhet ......................................................................................................................................... 40
Tabell 3-7 Rediger andre koblinger .................................................................................................................. 48
Tabell 3-8 Språk ............................................................................................................................................... 51
Tabell 3-9 Dato og tid ....................................................................................................................................... 52
Tabell 3-10 Oppvåkningstidspunkt ................................................................................................................... 55
Tabell 4-1 Nettverksinnstillinger ....................................................................................................................... 58

NOWW

v

background image

vi

NOWW

background image

Figurliste

Figur 1-1 Dialogboksen Skriv inn nettverkspassord ........................................................................................... 7
Figur 1-2 Eksempel på HP EWS-side ................................................................................................................ 8
Figur 2-1 Enhetsstatus-side ............................................................................................................................. 12
Figur 2-2 Konfigurasjonsside ............................................................................................................................ 14
Figur 2-3 Statusside for rekvisita ...................................................................................................................... 16
Figur 2-4 Hendelsesloggside ............................................................................................................................ 18
Figur 2-5 Forbruksside ..................................................................................................................................... 20
Figur 2-6 Enhetsinformasjon-side .................................................................................................................... 22
Figur 2-7 Siden Øyeblikksbilde av kontrollpanel .............................................................................................. 23
Figur 2-8 Skriv ut-side ...................................................................................................................................... 24
Figur 3-1 Konfigurer enhet-side ........................................................................................................................ 28
Figur 3-2 Siden Skuffstørrelser/-typer .............................................................................................................. 30
Figur 3-3 E-postserver-side .............................................................................................................................. 31
Figur 3-4 Varsler-side ....................................................................................................................................... 33
Figur 3-5 Varsler – oppsett-siden ..................................................................................................................... 34
Figur 3-6 Varsler – test-siden ........................................................................................................................... 36
Figur 3-7 AutoSend-side .................................................................................................................................. 38
Figur 3-8 Sikkerhet-side ................................................................................................................................... 40
Figur 3-9 Siden Konfigurer sikkerhetsinnstillinger ............................................................................................ 42
Figur 3-10 Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon i HP Jetdirect ......................................................................... 47
Figur 3-11 Rediger andre koblinger-side .......................................................................................................... 48
Figur 3-12 Enhetsinformasjon-side .................................................................................................................. 50
Figur 3-13 Språk-side ....................................................................................................................................... 51
Figur 3-14 Dato og tid-side ............................................................................................................................... 52
Figur 3-15 Siden Dato/tid-format ...................................................................................................................... 53
Figur 3-16 Siden Dato og tid – stilling av klokke .............................................................................................. 54
Figur 3-17 Oppvåkningstidspunkt-side ............................................................................................................. 55
Figur 4-1 Nettverksinnstillinger-side ................................................................................................................. 58
Figur 5-1 Enhetsinformasjon-side .................................................................................................................... 61

NOWW

vii

background image

viii

NOWW

background image

1