HP LaserJet P4510 Printer series - Legge til en kobling

background image

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

1.

Under Legg til kobling skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil at de skal
vises i HP EWS.

2.

Klikk på Legg til kobling.