HP LaserJet P4510 Printer series - HP Web Jetadmin og HPs innebygde webserver

background image

HP Web Jetadmin og HPs innebygde webserver

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon som du kan bruke med en
webleser. HP EWS og HP Web Jetadmin arbeider sammen for å dekke alle dine produktstyringsbehov.
Du kan bruke programvaren til å installere og administrere nettverksprodukter effektivt.
Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner
seg.

HP EWS er en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et
begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web
Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere
flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HPs elektroniske støtte (HP Web Jetadmin

www.hp.com/go/

webjetadmin

).

NOWW

Hva er en innebygd webserver?

3