HP LaserJet P4510 Printer series - Forbruksside

background image

Forbruksside

Forbruksside gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstørrelse som har gått gjennom produktet, og
den viser også antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved å gange summen av
utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien.

NOWW

Forbruksside

19

background image

Informasjonen på denne siden kan brukes til å avgjøre hvor mye toner eller papir du bør ha tilgjengelig.
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 2-5

Forbruksside

1

2

3

5

6

4

20

Kapittel 2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

NOWW

background image

Tabell 2-5

Forbruksside

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer for HP EWS Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde webserver

på side 8

.

2

Totalt forbruk (tilsvarende)

Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som er skrevet
ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er
skrevet ut.

3

Enheter

En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle
andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En
side i A4-størrelse (Letter-størrelse) som er skrevet ut på begge sider, teller
som to enheter.

4

Tosidig 1 bilde

Tosidig 1 bilde viser til sider som er skrevet ut som en del av en tosidig
utskriftsjobb, men som er tomme på den andre siden.

5

Bruk av varmeelementmodi og
papirbaner (faktisk)

Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for svart-hvitt-utskriftsjobber.

6

Tidligere skriverdekning

Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side.

NOWW

Forbruksside

21