HP LaserJet P4510 Printer series - Skrive ut en fil eller oppdatere fastvare fra Skriv ut-siden

background image

Skrive ut en fil eller oppdatere fastvare fra Skriv ut-siden

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en fil eller oppgradere fastvaren til produktet fra Skriv
ut
-siden.

1.

Velg en fil på maskinen eller nettverket, og klikk deretter på knappen ved siden av Velg fil for å
bla til en fil som du vil skrive ut.

2.

Klikk på Bruk.

NOWW

Skriv ut

25

background image

26

Kapittel 2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

NOWW

background image

3